09.10. – 14.10.2019 ., 07.11.-12.11.2019.    /6 DANA AUTOBUSOM-3 NOĆENJA/

 Istanbul – grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz istoriju je nosio različita imena: Bizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul. Danas je Istanbul velegrad, sa preko 13 miliona stanovnika koji žive i rade na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad. Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – nigde ih nećete naći ovako isprepletene i neraskidivo povezane kao u Istanbulu.

 1.DAN : BEOGRAD—POŽAREVAC- ISTANBUL.                                                                                                                                                                              Polazak iz Beograda u 14.30h sa parkinga kod hale sportova na Novom Beogradu . Polazak autobusa 15.45.h Iz Požarevca sa parking kod Dis-a Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.

2.DAN : ISTANBUL.                                                                                                                                                                                             Dolazak u Istanbul u prepodnevnim  časovima.  Panoramsko razgledanje grada: Zlatni  rog, Galata most, centar grada, Taksim. Smeštaj u hotel.  Slobodno vreme  za individualne aktivnosti. Noćenje.                                   

3.DANISTANBUL.                                                                                                                                                                               Doručak. .Polazak na fakulatativni obilazak  sa lokalnim vodičem Trga Sultan Ahmed, nekadašnjeg Antičkog hipodroma, obilazak Plave džamije, Aja Sofije i Topkapi dvorca...  Slobodno vreme za shoping i individualne aktivnosti.  Povratak u hotel.Noćenje.

4.DANISTANBUL                                                                                                                                                                  Dorucak  Polazak na fakultativni odlazak do Vaseljenske Patrijaršije. I nakon toga polazak na fakultativno krstarenje Bosforom. Povratak u hotel. Slobodno vreme . Noćenje.

5.DAN ISTANBUL                                                                                                         

Dorucak. Napustanje hotela .Slobodno vreme . Fakultativni odlazak do Minijaturka, prvi park minijatura u Istanbulu,gde se mogu videti monumentalne gradjevine – Turska u malom , koja privlaci na hiljade turista iz celog sveta.Povratak u centar grada.  U poslepodnevnim satima polazak za Beograd. Požarevac Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.

6.DAN:BEOGRAD, POŽAREVAC

Dolazak u Beograd /Požarevac u prepodnevnim satima.

CENA  ARANŽMANA …….. 119   eur

ARANŽMAN OBUHVATA:

* Autobuski  prevoz na navedenoj relaciji  ( audio, video opremljenosti, klima)                                                      

* smeštaj u Istanbulu hotelu  u 1/2 ili 1/3 sobama , na bazi 3 noćenja sa doručkom /švedski sto            

*obilaske prema programu putovanja,                                                                                                                                          

* usluge stručnog vodiča  za vreme trajanja aranžmana,                                                                                                    

 *troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

  • fakultativne izlete i ulaznice,
  • međunarodno zdravstveno  osiguranje 700 din za osobe do 70god. starosti.
  • individualni troškovi

CENA FAKULTATIVNIH IZLETA- MINIMUM 20 OSOBA PO IZLETU :

  • Obilazak Aja Sofije, Plave Dzamije i Top Kapi palate (ulaznice i vodic) – 45eur, /uračunate ulaznice, lokalni vodič, /
  • Krstarenje Bosforom  sa posetom  Vaseljenskoj patrijaršiji – 25 eur
  • Minijaturk -10 eur/uracunata I ulaznica/

CENA PAKET ARANZMANA – 55 EUR 

1.AJA SOFIJA, PLAVA DŽAMIJA, TOPKAPI PALATA – ULAZNICE ,SLUSALICE, LOKALNI VODIČ,

2.VASELJENSKA PATRIJARŠIJA SA CRKVOM SVETOG DJORDJA ,KRSTARENJE BOSFOROM , PREVOZ

USLOVI PLAĆANJA:  *Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Credi agricole banke , na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:  Gotovinski – uplata avansa od 30% od ukupne cene aranžmana po osobi prilikom rezervacije, a ostatak  najkasnije 15 dana pre početka putovanja    * cekovima gradjana na jednake rate  s tim sto zadnja rata dospeva mesec dana po zavrsetku putovanja. ,*administrativnom zabranom na platu s tim sto dospece  zadnja rate je mesec dana po zavrsetku putovanja                                                                                                                                                                              

POPUSTI : *  Dete do 2 -12 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 20%  ,ima svoje mesto u autobusu                                                                                                                                                                           

DOPLATE:  * Doplata za 1/1 sobu je  70 €

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA :

OPIS HOTELA:  HOTEL “GRAND GROSS” , HOTEL “DINAR”    se nalaze u centru starog dela grada Istanbula-LALELI.   U hotelima  je dostupan WI-FI, Sobe su 1/2i1/3 .Svaka soba poseduje klimu I zasebno kupatilo, TV U svom sastavu poseduje restoran nacionalne kuhinje I kafe bar.

*  U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova  (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 12:00 časova, po lokalnom vremenu.

Minimum za realizaciju putovanja 60 putnika                                                              

NAPOMENA:

*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.

*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.                                           ZA ULAZAK U TURSKU POTREBNO JE DA JE VAZNOST PASOSA 6 MESECI PO ZAVRSETKU PUTOVANJA!!!!!                             Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.

*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.

*Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

*Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).

* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Petrović Worldwide -a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.

*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

*Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

/

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

PETROVIĆ WORLDWIDE  zadržava pravo zamene ovih hotela   iste ili više kategorije.

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 60 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA PETROVIĆ WORLDWIDE

Organizator putovanja   PETROVIĆ WORLDWIDE, Licenca br. 33/2018