14.02.-18.02.2020.  

PROGRAM BR. 36 OD 01.11.2019

5 DANA AUTOBUSOM – 2 NOĆENJA/ POLASCI IZ BEOGRADA, POŽAREVCA

Istanbul – grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz istoriju je nosio različita imena: Bizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul. Danas je Istanbul velegrad, sa preko 13 miliona stanovnika koji žive i rade na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad. Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – nigde ih nećete naći ovako isprepletene i neraskidivo povezane kao u Istanbulu.

1.DAN : BEOGRAD-ISTANBUL.

Sastanak grupe u 14.00 časova, sa parkinga kod Sajma  . Polazak autobusa u 14.30 časa. Iz Požarevca  polazak u  16.00 casova . Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.

2.DAN: ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim  časovima. Panoramsko razgledanje grada: Zlatni  rog, Galata most, centar grada Taksim Smeštaj u hotel. Slobodno vreme  za individualne aktivnosti. Noćenje.                                  

3.DANISTANBUL.

Doručak.Polazak na fakulatativni obilazak  sa lokalnim vodičem Trga Sultan Ahmed, nekadašnjeg Antičkog hipodroma, obilazak Plave džamije, Aja Sofije i Topkapi dvorca... Šetnja do Kapali čaršije.  Slobodno vreme za shoping i individualne aktivnosti.  Povratak u hotel.Noćenje.

4.DANISTANBUL.

Dorucak  Napuštanje hotela. Slobodno vreme. Polazak na fakultativni odlazak do Vaseljenske Patrijaršije. I nakon toga polazak na fakultativno krstarenje Bosforom. Slobodno vreme do polaska za Srbiju . U 18.00h Polazak za Srbiju. Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.

5.DAN:BEOGRAD, POŽAREVAC

Dolazak u Pozarevac  /Beograd u prepodnevnim satima.

CENA ARANŽMANA ..   95 eur

CENA UZ KUPLJEN KUPON ….  85 EUR

ARANŽMAN OBUHVATA:

*     Autobuski  prevoz na navedenoj relaciji  ( audio, video opremljenosti, klima)

 • smeštaj u Istanbulu hotelu 3* u 1/2 ili 1/3 sobama , na bazi 2 noćenja sa doručkom /švedski sto
 • obilaske prema programu putovanja,
 • usluge stručnog vodiča  za vreme trajanja aranžmana,
 • troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • fakultativne izlete i ulaznice,
 • međunarodno zdravstveno  osiguranje 120 din po osobi po danu
 • individualni troškovi

CENA FAKULTATIVNIH IZLETA: 

 • Obilazak Aja Sofije, Plave Dzamije i Top Kapi palate (ulaznice i vodic) – 50eur, (min 20 osoba), uračunate ullaznice
 • Krstarenje Bosforom  sa Vaseljenskom patrijaršijom – 25 eur
 • CENA PAKET SVIH IZLETA SA ULAZNICAMA  – 65 EUR
 •  

USLOVI PLAĆANJA:

*Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po SREDNJEM KURSU NBS , na dan uplate. Ili na 3 rate 30% odmah ostatak  cekovima ili administrativnom zabranom  do 15.03.2020.

POPUSTI :

*  Dete do 2 -12 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 20%  ,ima svoje mesto u autobusu                                                                                                                                                                            

DOPLATE:

* Doplata za 1/1 sobu je  45 €

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA :

OPIS HOTELA:  HOTEL  BUYUK PARIS se nalazi u centru starog dela grada Istanbula-LALELI.   U hotelima je dostupan WI-FI, Sobe su 1/2i1/3 .Svaka soba poseduje klimu I zasebno kupatilo, TV U svom sastavu poseduje restoran nacionalne kuhinje I kafe bar.

  * U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova  (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 12:00 časova, po lokalnom vremenu.

Minimum za realizaciju putovanja 60 putnika                                                             

NAPOMENA:

*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.

*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.

*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.

*Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

*Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).

* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Petrović worldwide -a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.

*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

*Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

/

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

PETROVIĆ WORLWIDE zadržava pravo zamene ovih hotela  iste ili više kategorije.

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 70 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  PETROVIĆ WORLDWIDE

Organizator putovanja   PETROVIĆ WORLDWIDE , Licenca br.33/2018