Places

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 330-0000053000798-95
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2701521

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 065/953-19-01

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
065/9531-900
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama