Atina

23.09.-29.09.2019.    /7 DANA AUTOBUSOM-6 NOĆENJA/ program br 24 od 22.05.2019

 1. dan, 09.2019. BEOGRAD – BITOLJ  / 600 km /
  Polazak iz Beograda sa parkinga kod hale sportova na Novom Beogradu   u 4:00 h . Dnevna  vožnja sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti. Putovanje kroz centralnu i južnu Srbiju i Makedoniju.do grada Bitolja. Obilazak srpskog vojnickog groblja I Bitolju, gde su sahranjeni srpski junaci nakon Bitoljske bitke 1912 godine. Slobodno vreme. Smestaj u hotel. Večera. Noćenje.
  2. dan, 24.09.2019. BITOLJ – ATINA /580km/  Doručak. Nakon doručka polazak za Atinu. Dolazak u popodnevnim časovima u Atinu . Smestaj u hotel.Slobodno vreme. Noćenje.                                                                                                                                                                                                    3. dan, 25.09.2019.  ATINA /gradska vožnja/ Doručak. Nakon doručka.   zajednički odlazak na panoramsko razgledanje grada autobusom: Trg Omonija, ulica Panepistimio sa prelepim neo-klasičnim zgradama Nacionalne Biblioteke, Akademije nauka, Univerziteta i starog Parlamenta (sada Nacionalni Istorijski Muzej). Najveći atinski trg Sintagma sa čuvenom zgradom Novog Parlamenta ispred koje se nalazi grob neznanom junaku, kog čuvaju evzoni. Nastavak panoramske vožnje pokraj starog Olimpijskog stadiona, Zevsovog hrama i Trajanovog slavoluka. Fakultativni odlazak do Akropolja i organizovani obilazak remek dela zlatnog doba Atine: Hadrijanov odeon, monumentalna vrata Propileji (437.- 432.god.p.n.e.), Partenon – hram boginje Atine, Erehteon. Slobodno vreme za individualnu šetnju. Povratak u hotel. Noćenje.
 2. dan, 26.09.2019. ATINA – PELOPONEZ – KORINT – EPIDAURUS – MIKENA – ATINA / 250km/ Doručak. Nakon doručka. fakultativni odlazak na celodnevni obilazak najvećih atrakcija i lokaliteta poluostrva Peloponeza. Vožnja do Korintskog kanala – odakle se pruža najlepši pogled na kanal koji spaja Egejsko sa Jonskim morem. Nastavak putovanja do Epidaurusa mesto rodjenja Apolonovog sina Asklepija- boga medicine. Obilazak muzeja, i najočuvanijeg na svetu antičkog pozorišta iz 4.v.p.n.e.- legendarnog po svojoj izuzetnoj akustičnosti. Nastavak putovanja. Dolazak u Mikenu i obilazak ovog prelepog antickog grada. Povratak u Atinu u kasnim popodnevnim satima.  Noćenje.
 3. dan, 27.09.2019. ATINA – KALAMBAKA – METEORI – PARALIJA / 520 km / Rani doručak. Polazak ka gradiću Kalampaka, koji se nalazi u podnožju Meteora. . Panoramska vožnja pored manastira koji se opisuju kao” osmo čudo sveta “sa posetom najvećem i najlepšem manastiru Veliki Meteori-Preobraženje. Pauza za fakultativni ručak u expres restoranu u podnožju Meteora.Nastavak putovanja ka  klisuri u dolini  Tempi – kraća poseta Apolonovom izvoru, crkvi i izvoru Svete Paraskeve.i nastavak puta ka Paraliji..Dolazak u kasnim vecernjim casovima u Parliju . Smeštaj.Večera. Noćenje.
  6. dan, 28.09.2019. PARALIJA – SOLUN PARALIJA / 150 km / Dorucak. Polazak za Solun. Poseta Zejtinliku– spomen groblju srpskih vojnika stradalih na Solunskom frontu uz obilazak spomen kosturnice. Panoramski obilazak grada: Promenada, Bela kula, Sajam, spomenik Aleksandru Velikom, Aristotelov trg, glavne  ulice . Kraća poseta crkvi Sv. Dimitrija i slobodno vreme u centru grada …U vecernjim casovima povratak u Paraliju. Večera. Nocenje.
 4. Dan 09.2019. PARALIJA – POLIKASTRO – BEOGRAD / 670 km /  Dorucak. Napustanje smestajnih kapaciteta. Polazak za Polikastro. Obilazak monumentalnog spomenika podignutog 1968  godine u cast velike saveznicke pobede na Solunskom frontu. Nastavak putovanja za Srbiju.

Cena aranžmana … 269  eur  

 

ARANŽMAN OBUHVATA :
– prevoz turističkim autobusom sa audio, video opremom i klimom
– smeštaj na bazi 1 noćenja u Bitolju na bazi polupansiona, u 1/2i1/3sobama ,  3  noćenja u Atini sa doručkom ( doručak švedski sto) , I dva polupansiona   u Paraliji na bazi meni – kontinentalna usluga
– usluga strucnog vodiča,
– troškove organizacije programa.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

– ulaznica za manastir Veliki Meteori – 3 eur
– međunarodno putno zdravstveno osiguranje
– individualne troškove putnika
– fakultativne izlete –

 1. AKROPOLJ – 30 eur / lokalni vodic, prevoz, ulaznica /
 2. PELOPONEZ – EPIDAURUS – MIKENA /ulaznice, lokalni vodic, prevoz / 45 eurUSLOVI I NAČIN PLAĆANJA:
  Cene su izražene u eurima, a plaćanje je u dinarskoj protivvrednosti 1 eur -120 din u skladu sa sledećim uslovima:
  •  na  rate deponovanim čekovima, poslednja rata 2 meseca posle  realizovanog  putovanja.
  POPUSTI I DOPLATE: NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
  U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. U pojedinim  smeštajnim objektima  treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
  • doplata za jednokrevetnu sobu – 170 eur 

FAKULTATIVNI IZLETI:
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i realizacija zavisi od broja prijavljenih putnika. Minimum za realizaciju je 30 prijavljenih putnika, a moguće je realizovati izlete i uz manji broj prijavljenih putnika uz njihovu saglasnost za korekciju cene. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina na lokalitetima, broja prijavljenih osoba, kao i drugih objektivnih okolnosti.

NAPOMENE:
• svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa
• organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije
• Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane Turističke Asocijacije Grčke.
• u slučaju promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana.
• TA PETROVIC WORLDWIDE ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju.
• obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji. U slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju.
• putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
• minimalan broj putnika za realizaciju putovanja je 50. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska.
• upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja (satnica je uskladjena kako sa programom putovanja tako i sa zakonom o saobraćaju), ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi obavljanja procedure povraćaja poreza – “tax free”.
• Raspored sedenja u autobusu je po redosledu prijave. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće

OBAVEŠTENJE O NAČINU I MESTU PRIJEMA REKLAMACIJE:
– putnik je dužan da agenciju za slučaj potrebe pružanja određene pomoći, u pisanoj formi, na papiru ili na drugi odgovarajući način, obavesti o nedostacima smeštajnih jedinica, najkasnije u roku do mesec dana od dana utvrđivanja nedostatka. -putnik može da izjavi reklamaciju na mestu koje je određeno za prijem reklamacija usmeno, telefonom, pisanim ili elektronskim putem, uz dostavu ugovora o prodatom aranžmanu. Agencija i prevoznik su dužni da potrošaču izdaju pismenu potvrdu ili elektronskim putem potvrde prijem reklamacije, a da najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovore potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Mesto određeno za prijem reklamacija je: PETROVIC WORLDWIDE , Požarevac, mail:petrovicworldwide012@gmail.com .rs, tel: 012 531900 Osoba ovlašćena za prijem reklamacija, u toku korišćenja smeštaja i prevoza, kao i nakon završetka usluge je: RadovanoviC Biljana..

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

PETROVIĆ WORLDWIDE  zadržava pravo zamene ovih hotela   iste ili više kategorije.

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 50 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA PETROVIĆ WORLDWIDE

Organizator putovanja   PETROVIĆ WORLDWIDE, Licenca br. 33/2018

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac

Matični broj: 21378330

Broj tekućeg računa: 330-0000053000798-95

Osoba za prijem reklamacija: Biljana Radovanovic 065/953-19-01

Kontakt telefoni:

 1. 012/531-900
 2. 065/9531-900

e-mail:

petrovicworldwide012@gmail.com

Lokacija