Baltik i Rusija

POLJSKA –LETONIJA-ESTONIJA-FINSKA-RUSIJA-UKRAJINA

(20.05.-31.05.2019. -9 nocenja sa autobusom)

1.dan BEOGRAD – VARŠAVA – Polazak autobusa u 16.00 h iz Beograda, ispred hale sportova na Novom Beogradu.  Noćna  voznja kroz Srbiju, Madjarsku I Slovačku sa kraćim odmorima.


2.dan
 VARŠAVA Dolazak u Varšavu u prepodnevnim  časovima.  Smestaj u hotel u podnevnim časovima. Odlazak do centra grada. Pešačko razgledanje Varšave: obilazak Starog dela grada koji se prostire od Barbakana (ulaza u stari deo grada) do Trga Zamak kojim dominiraju kraljevski zamak i kolumna kralja Sigismunda III Vase, Predsedničke palate, Pijačnog trga, gde se nalazi čuvena statua sirene, koja je postala zaštitni znak Varšave,  Kraljevski zamak , Palata Lazjenki.,Crkva svetog srca, u kojoj se nalazi Šopenovo srce,Slobodno vreme. .Povratak u hotel.  Nocenje.


3.dan
 VARŠAVA -KALINJGRAD .  Rani doručak. Dnevna vožnja za Kalinjgrad. Dolazak u kasnim vecernjim časovima .. Smeštaj u hotel. Noćenje. 

 

4.dan. KALINJGRAD-RIGA –  Rani doručak. Odlazak do centra grada , setnja , Katedrala, Trg pobede, Kuca Sovjeta. Slobodno vreme.  Nastavak putovanja za Rigu. Smeštaj u hotel. . Noćenje.

 

5.dan. RIGA –TALLIN – HELSINKI    Doručak. Polazak za Tallin . Dolazak u Tallin,, obilazak tvrdjave Tompea, Katedrala iz 13 v. gradska većnica najstarija  u Evropi. Prelazak trajektom za Helsinki.  Smestaj u hotel. Noćenje.


6.dan – HELSINKI – ST PETERBURG   Doručak. Odlazak do centra grada , Trg Senatora, sa Katedralom, Palata vlade, Pijačni trg, Polazak u podnevnim časovima. Smestaj u hotel . Noćenje..

 

7 dan – ST. PETERBURG  Doručak. Panoramki obilazak grada. Nakon toga  Fakultativni izlet : Ermitraž– jednog od najvećih muzeja na svetu ,sa preko 3 miliona eksponata. Fakultativno -Petropavlovska tvrdjava, istorijsko jezgro grada. Petropavlovska saborna crkva  , u kojoj su sahranjeni svi ruski imperatori. Slobodno vreme. Povratak u hotel.  Noćenje. ..

8 dan – ST.PETERBURG-PSKOV-KIJEV Doručak.Fakultativni izlet u Puškin –Carsko selo. –letnja rezidencija Ekaterine Velike, ,dvorac, prekrasni park. Povratak u Sankt Peterburg. Noćenje.

  1. Dan. – SANKT PETERBURG – VILNIUS Rani doručak.Polazak za u Vilnius. Dolazak u kasnim večernjim časovima.  Smeštaj u hotel.. Noćenje.

10.dan – VILNIUS –KRAKOW – Doručak. Polazak za Krakow. Dnevna vožnja. Po dolasku smeštaj u hotel. Noćenje.

  1. Dan – KRAKOW – BEOGRAD Doručak. .Odlazak do centra grada. Setnja I slobodno vreme. Polazak za Beograd. . Noćna vožnja preko Madjarske sa kraćim odmorima.
  1. Dan –BEOGRAD – Dolazak u Beograd u prepodnevnim casovima  u zavisnosti od cekanja na granicnim prelazima.

CENA ARANŽMANA 445 EURA
doplata za 1/1 sobu  245 EURA /jednokrevetna soba na upit

 

Cena aranžmana obuhvata:

– prevoz autobusom turisticke klase(tv,dvd,klima),na navedenoj relaciji. smeštaj u hotelima  – širi centar grada na bazi noćenja sa doručkom /kontinentalni

1 noćenja sa doručkom  u VARŠAVI, ,

1 noćenja sa doručkom,  u KALININGRADU

– 1 noćenja sa doručkom,  u RIGI

,1 noćenja sa doručkom,  u HELSINKIU ,

3 noćenja sa doručkom,  u SANKT PETERBURGU,

1 noćenja sa doručkom,  u VILNIUSU,

1 noćenja sa doručkom   u KRAKOVU.

– usluge  stručnog vodiča  – troškove organizacije putovanja.

-karta za trajekt na relaciji Tallin-Helsinki,

 Cene aranžmana ne obuhvata:– fakultativne izlete (minimum 25 osoba);

– ulaznice-

– fakultativne izlete –                                                                                                                                                                                                         PETROPAVLOVSKA TVRDJAVA-25eur,ERMITRAŽ-35eur, PUŠKIN CARSKO SELO-55eur, VOŽNJA KANALIMA I NEVOM-25eur , PETERHOF-45 eur

– međunarodno zdravstveno osiguranje

– doplata za 1/1 sobu –245 eur

 

Način plaćanja:

–  u dinarskoj  protivvrednosti po prodajnom kursu  credit agricole banke banke  na dan uplate,30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7  dana pred put (mogućnost plaćanja na rate do polaska).ili na rate do polaska I jos dve rate po zavrsetku putovanja  deponovanim cekovima.

 

*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  preporučuje se, jer  carinski  organi  s vremena na vreme proveravaju  posedovanje  polise  putnog  osiguranja.  Agencija ne snosi  odgovornost  ukoliko  putniku  zbog neposedovanja  polise  bude  uskraćen  ulazak  u  zemlje  evropske  unije.

*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA VAŽNOSTI MINIMUM JOŠ 6 MESECI PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.

*Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

*Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).

* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Petrovic worldwide -a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.

*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

*Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:
-Pomoćni ležaj je manji od standardnog-ležaj na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili sofa/fotelja na rasklapanje. Smeštaj treće osobe u sobi utiče na udobnost boravka (veličina sobe je standardna dvokrevetna sa dodatnim pomoćnim ležajem)
-Kontinentalni doručak je lagani jutarnji obrok, koji se služi u ograničenim količinama, i sastoji se od jedne vrste peciva  džema ili marmelade, maslaca ili margarina, čaja, filter kafe.
. .Smeštaj u hotele je prvog dana boravka posle 14 časova (retko je moguć raniji ulazak) a izlazak iz hotela oko 09 časova ujutro.

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 45 PUTNIKA.                                                                                                                                                  U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA PETROVIĆ WORLDWIDE

Organizator putovanja  PETROVIĆ WORLDWIDE , Licenca br. OTP 33/2018

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac

Matični broj: 21378330

Broj tekućeg računa: 330-0000053000798-95

Osoba za prijem reklamacija: Biljana Radovanovic 065/953-19-01

Kontakt telefoni:

  1. 012/531-900
  2. 065/9531-900

e-mail:

petrovicworldwide012@gmail.com

Lokacija