Beč – program br. 38

(03.02.- 07.02.2020.    / 2 noćenja autobusom) program br. 38 od 14.11.2019

 

Program putovanja:

1.Dan BEOGRAD Polazak u 22.30 časova izBeograda sa parkinga kod hale sportova na Novom Beogradu. Noćna vožnja preko Mađarskesa kraćim odmorima.

2.Dan –NEŽIDER –BADEN –BEČ Dolazak u 50km jugoistočno od Beča do koncentracionog logora u vreme Prvog svetskog rata NEŽIDER/ ulaznica nije uračunata/ Nakon obilaska polazak za Baden banju koja se nalazi 20km južno od Beča.Banja gde su Rimske terme, tj kupatila postojala na ovom mestu još u starom veku gde su poznate Bečlije ,kompozitori i sami austrougarski carevi dolazili na kupanje.Slobodno vreme. Odlazak u hotel. Smeštaj. U popodnevnim satima odlazak u Beč. Kraća šetnja centrom grada, povratak u hotel u večernjim časovima. Noćenje.

3.Dan –. BEČ Doručak. Polazak na panoramsko razledanje grada: Trg Marije Terezije, Parlament,dvorac Hofburg, Većnica, Opera,Katedrala  Svetog Stefana.Fakultativni odlazak na Dunav toranj koji se nalazi na Novom Dunavu visine 252m.Fakultativni odlazak u kraljevski dvorac  Šenbrun. Povratak u centar grada , slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.

4.Dan .–BEČ-BUDIMPEŠTA Doručak .Polazak ka Budimpešti..Panoramski obilazak grada: Trg Heroja, Andrašibulevar, Opera, Lančani most, Sečenji, Ribarski bastioni, crkva Sv, Mateje, Eržebet most … Slobodnovreme.. U večernjim časovima fakultativni odlazak na krstarenje brodom Dunavom.Nakon krstarenja brodom  polazak za Srbiju.Noćna vožnja sa kraćim odmorima.

5.Dan –BEOGRAD  Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima.

KRAJ PROGRAMA.

CENA ARANŽMANA  : 119 eur  doplata za 1/1 sobu -60 eur /jednokrevetna soba na upit

UZ KUPLJEN KUPON CENA ARANŽMANA 109. EUR

Cena aranžmana:

– prevoz visokopodnim turističkim autobusom na navedenoj relaciji,

– Smeštaj u Beču –periferija grada –širi centar u hotelu   Piramida 4**** na bazi 2 ND  ( doručak švedski sto) u 1/2 i 1/2 +1 sobama , po lokalnoj kategorizaciji

– Panoramsko razgledanje grada Beča

-Organizovani odlazak u Nežider –koncentracioni logor – ulaznice nisu uračunate.

Cena aranžmana ne obuhvata :

– fakultativne izlete  (minimum 25 osoba);

– međunarodno zdravstveno osiguranje – za osobe do 70 godina – 700 din

– individualne troškove

-ulaznice.

Način plaćanja:

–  u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate ili  na rate deponovanim čekovima do 15.03.2020.

Cena fakultativnih izleta /

– palata Šenbrun /imperijal tura /   25eur

– Dunav toranj-15 eur

– Krstarenje Dunavom u Budimpešti – 15 eur

CENA PAKET ARANŽMANA – 50  eur

Napomena u vezi smeštaja  :  Hotel “EVENT PYRAMDE  “  4****-  Hotel se nalazi  južno od grada Beča  u Vosendorfu na 5 minuta hoda od  najvećeg srednjeevropskog tržnog centraSCS . Tramvajska stanica , gradske železnice stoji ispred hotela odakle se stiže za 30min do samog centra Beča i zgrade Opere.Sve sobe su sa TNjC , klimom, mini barom, sefom,SAT TV. Gostima su na raspolaganju 3 restorana , bazen  velnes, sa saunom, parnim kupatilom, solarijumom. .

*OPISI SMEŠTAJNIH OBJEKATA SU INFORMATIVNOG KARAKTERA .Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata ,organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

NAPOMENA:

*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.

*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.

*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.

*Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

*Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).

* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Petrovic worldwide -a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.

*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

*Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

PETROVIC WORLDWIDE  zadržava pravo zamene ovih studija I apartmana  iste ili više kategorije.

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 50 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  PETROVIĆ WORLDWIDE

Organizator putovanja  PETROVIĆ WORLDWIDE, Licenca br.OTP 33/2018

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac

Matični broj: 21378330

Broj tekućeg računa: 330-0000053000798-95

Osoba za prijem reklamacija: Biljana Radovanovic 065/953-19-01

Kontakt telefoni:

  1. 012/531-900
  2. 065/9531-900

e-mail:

petrovicworldwide012@gmail.com

Lokacija