BRATISLAVA – BEČ – BUDIMPEŠTA

BRATISLAVA – BEČ – BUDIMPEŠTA
3 NOĆENJA/ 6 DANA AUTOBUSOM  10.05.-15.05.2023.

 Program Putovanja

1.Dan KOVIN
Polazak u21.00h iz Kovina ispred opštine. 3Noćna vožnja kroz Vojvodinu prema Mađarskoj i Slovačkoj sa kraćim odmorima.

2.Dan BRATISLAVA
Dolazak u Bratislavu u jutarnjim časovima. Panoramski razgled grada, brdo Slavin, Glavni Trg, Pozoriste, Katedrala Sv. Martina, Mihaljska Kula, Palata Grasalkovič. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel oko 15h. Slobodno vreme. Noćenje

3.Dan BRATISLAVA-BEČ / fakultativno / -BRATISLAVA
Doručak. Fakultativni izlet za Beč koji je udaljen od Bratislave oko 70km. Panoramski obilazak grada . Slobodno vreme. Povratak u Bratislavu u kasnim popodnevnim časovima. Slobodno vreme. Noćenje.

4.Dan BRATISLAVA
Doručak. Fakultativni odlazak do najlepšeg dvorca u Slovačkoj – Crveni Kamen. Dvorac Crveni Kamen je jedan od naboljeo čuvanih dvoraca. Iako je porodica Fugger izgradila masivnu tvrđavu u prvoj polovini 16. veka na mestu prvobitnog kraljevskog zamka iz 13. veka, ipak je najznačajniju ulogu u istoriji dvorca odigrala austro-ugarska porodica Palfi, koja ga je postepeno preuredila u veličanstvenu rezidenciju sa bogatom, ukrasnom freskama u unutrašnjosti. Zbog svog jedinstvenog šarma, dvorac je postao mesto snimanja raznih filmova I bajki. Obilazak dvorca I nakon toga slobodno vreme Nakon obilaska dvorca povratak u Bratislavu .Fakultativni odlazak u AuPark -šoping mol. Povratak u hotel slobodno vreme. Noćenje

5.Dan BRATISLAVA -BUDIMPEŠTA
Doručak. Napuštanje hotela i polazak ka Budimpešti. Panoramski razgled grada: Trg heroja, Andraši bulevar, Opera, Sečenji most-lančani most ,Ribarski bastion. Slobodno vreme u centru grada. Fakultativno krstarenje Dunavom. U večernjim časovima polazak za Kovin.

6.Dan KOVIN
Dolazak u ranim jutarnjim časovima.

Cena aranžmana –  189eur

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po Srednjem kursu Narodne banke Srbije

 CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, saklimom, TV-om i audio opremom)
 • Smeštaj u Bratislavi – hotel NIVY 3*** (3 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto)
 • Obilaske prema programu(Bratislava I Budimpešta – panorama grada)
 • Troškove organizacije I vođenja aranžmana
 • Usluge licenciranog vodiča tokom celog puta

 CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA

 • Međunarodno zdravstveno osiguranje 850 din po osobi do 70 godina
 • Ulaznice i fakultativne izlete.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika)

 • Izlet za Beč – 15 €
 • Krstarenje Dunavom 20 eur
 • Šoping mol AuPark – 5 eur
 • Poseta dvorcu Crveni kamen/vodič, prevoz, ulaznica / -25 eur

 CENA KOMPLET  SVIH IZLETA  –  60 EUR

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnost

DOPLATE:

 • Za 1/1 sobu – 80 eur

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

* 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 15 dana pre putovanja, ili čekovima gradjana na tri mesečne rate, deponovani čekovi .

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan I standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći I četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija I izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

OPŠTE NAPOMENE:

 • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pause radiusputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu I raspoloživosti kapaciteta stajališta.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. Dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava parvo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. Gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbijieuropa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • NAPOMENA -ZA ZEMLJE EVROPSKE UNIJE -PASOŠ MORA IMATI VAŽNOST MINIMUM JOS TRI MESECA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA

 Smeštaj je u Bratislavi (Slovačka) u  hotelima sa 3* -Lokacija –širi centar grada

HOTEL“ NIVY“  *** ili sličan

Hotel Nivy nalazi se u Bratislavi -širi centar grada u blizini Štrkovec jezera, na 5 minuta peške od tramvajske i autobuske stanice od koje je potrebno 15 minuta do centra grada.
Poseduje Spa & Wellness centar (masaža, topli i hladni bazeni, aromatične i infra-crvene saune, turski hamam i đakuzi) i fitness centar sa kardiospravama. Hotel ima 250 soba, parking, lift, restoran, bar, sef.
Sve sobe poseduju kupatilo, balkon, TV (SAT), besplatan WiFi, radio I frižider. Doručak kontinentalni švedski sto.

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema.

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 40 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  PETROVIC WORLDWIDE
OrganizatorputovanjaPETROVIC WORLDWIDE ,Licenca br. OTP160/2021Kategorije A

 

 

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 265-3300310022364-42
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2702066

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 069/62 40 84

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
069/62-40-84
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama