Budimpešta – 1 noćenje

Budimpešta
(1 noćenje – autobusom)

    26.05.-28.05.2023.  PROGRAM BR. 24 OD 20.06.2022

Program br7/02.03.2022

Budimpešta: spajanjem tri grada: Buda, Obuda i Pest 1873. godine nastala je jedinstvena Budimpešta, danas grad oko 2 miliona stanovnika, administrativni, kulturni, naučni, privredni, trgovinski i saobraćajni centar Mađarske. Lepote Budimpešte doprinose 9 mostova i Kraljevska palata sa uzvišenjima pored Dunava sa budimske strane. I zapamtite, u Budimpešti niste bili ukoliko niste navratili u nadaleko čuvenu poslastičarnicu Žerbo, ukoliko niste zagledali izloge u ulici Vaci ili niste sebi priuštili zadovoljstvo u nekoj od čardi.Pođite sa nama u grad koji je pun iznenađenja.

 

Program putovanja:

1.Dan
Polazak autobusa iz Pozarevca sa parkinga kod Dis-a , Iz Beograda polazak kod hale sportova na Novom Beogradu u 24.00h. . Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora I obavljanja graničnih formalnosti.

2.Dan
Dolazak u Budimpeštu u jutarnjim časovima. Panoramsko upoznavanje grada : obilazak Trga heroja, Andraši bulevara, Bazilike Sv. Ištvana, Parlamenta, Ribarsketvrdjave..Slobodno vreme za šetnju Vaci ulicom do odlaska u hotel ili fakultativni odlazak do soping mola Campona.. Smeštaj u hotel oko 15:00 časova. Uveče fakultativno krstarenje Dunavom .Povratak u hotel.Noćenje.

3.Dan
Doručak.Pakovanje stvari od 09h-09.30h  U 9.30 h polazak ka centru grada ka Trgu heroja .  Fakultativni polazak za Sent Andreju. Razgledanje  i slobodno vreme za šetnju po ovom baroknom gradiću, nerazdvojno vezanim za srpsku istoriju.Povratak u Budimpeštu i slobodno vreme za individualne aktivnosti. U 16:00 h polazak za Srbiju. Vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. Dolazaku ponocnim  casovima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima.

KRAJ PROGRAMA

CENA ARANŽMANA : 79 eur

Doplata za 1/1 sobu 25 eur /jednokrevetna soba na upit

 

Cena aranžmana obuhvata:
– prevoz autobusom turisticke klase(tv,dvd,klima)solo ili dubble decker,od 16 do 87 mesta,na navedenoj relaciji
– smeštaj u hotelu  u Budimpesti –siri centar grada  3*na bazi 1 N/D ( doručak švedski sto) u 1/2 i 1/2 +1 sobama, po lokalnoj kategorizaciji;
– panoramsko razgledanje Budimpešte sa stručnim vodičem;
– usluge stručnog vodiča tokom celog puta ;
– troškove organizacije putovanja.

Cena aranžmana ne obuhvata:
– fakultativne izlete (minimum 25 osoba);
– međunarodno zdravstveno osiguranje 120 din po osobi po danu za osobe do 70 godina preko 70 godina  180 din po danu
– ostale neimenovane individualne troškove

Način plaćanja–  u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS ,30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije7  dana pred put

Cena fakultativnih izleta: (neophodan minimum 25 putnika )
– krstarenje  Dunavom 20 eur
– izlet do Sent Andreje  15eur
– soping  mol  Campona sa uracunatom ulaznicom za Tropicarium    15 eur/ bez ulaznice 5 eur

NAPOMENA:

*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, je rcarinski organi s vremna na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u R. Mađarsku.
*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.Organizator putovanja nije ovlašćeni ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
*Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa I zavise od broja prijavljenih putnika.
*Termini fakultativnih izleta su promenljivi I zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika I objektivnih okolnosti.
*Sadržaj panoramskog razgledanja I obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom I slično).
* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Petrović worldwide nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija ispomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
*Dužina trajanjaslobodnog vremena za individualneaktivnosti tokomprograma putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. Dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska I daljeg rasporeda u aranžmanu).
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika I filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati,  iimajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima I osećaj kolektivizma.
*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
*Mole se putnici da voderačuna o svojim putnim ispravama, novcu I stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:
Neki od hotela sa kojima saradjujemo su BERLIN, BUDAPEST, ZUGLO, POLUS ….Svi hoteli su po lokalnoj kategorizaciji ocenjeni sa 3*.Doručak je švedski sto.Smeštaj u hotele je prvog dana boravka posle 15časova (retko je moguć raniji ulazak) a izlazak iz hotel aoko 09 časova ujutro.
Doručak –Švedski sto, Svaka soba imatwc, TV,
****WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu internet I nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka internet usled tehničkih problema), Klima uređaj.
*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja I kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizatorputovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

PETROVIC WORLDWIDE zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.
 
Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 50 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  PETROVIĆ WORLDWIDE
Organizator putovanja PETROVIĆ WORLDWIDEL, Licenca br. OTP 160/2021 Kategorije A

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 265-3300310022364-42
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2702066

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 069/62 40 84

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
069/62-40-84
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama