Budimpešta – Sentandrejska bučura

Budimpešta-Sentandrejska bučura!!!!!!

(2 noćenja sa doručkom u hotelu 3* – autobusom)
18.08.-21.08.2021.

 

Sentandreja je malo mestašce 25km od Budimpešte sa svojim šarolikim kućama, uskim ulicama i brojnim muzejima koji proslavlja veliki crkveni praznik Preobraženje Gospodnje. 19.08. To je slava Tabačke i Preobraženjske crkve koja je dobila ime po tabadžijama, srpskim zanatlijama koji su tabali vunu, ujedno crkvena slava Senandrejska bučura. Tog dana se okupljaju svi Srbi iz Madjarske i cele Evrope.

Budimpešta: spajanjem tri grada: Buda, Obuda i Pest 1873. godine nastala je jedinstvena Budimpešta, danas grad oko 2 miliona stanovnika, administrativni, kulturni, naučni, privredni, trgovinski i saobraćajni centar Mađarske. Lepote Budimpešte doprinose 9 mostova i Kraljevska palata sa uzvišenjima pored Dunava sa budimske strane. I zapamtite, u Budimpešti niste bili ukoliko niste navratili u nadaleko čuvenu poslastičarnicu Žerbo, ukoliko niste zagledali izloge u ulici Vaci ili niste sebi priuštili zadovoljstvo u nekoj od čardi. Pođite sa nama u grad koji je pun iznenađenja.

 

Program putovanja:

1.Dan – Polazak iz Požarevca sa parkinga kod Dis-a u 22.30. Polazak iz Beograda u 24.00h sa parkinga kod hale sportova na Novom Beogradu, Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

2.Dan – Dolazak u Sentandreju. Krači razgled. Liturgija u 10h. U 12h, na glavnom trgu kod Srpske kafane proslava. U 13.30h Polazak u Budimpeštu. Smeštaj u hotel. U večernjim časovima fakultativni odlazak u Sent Andreju na Sentandrejski bal koji se odrzava na trgu pored Dunava. U 23h povratak u Budimpeštu u hotel. Noćenje. Budimpeštu u jutarnjim časovima. Panoramsko upoznavanje grada: obilazak Trga heroja, Andraši bulevara, Bazilike Sv. Ištvana, Parlamenta, Ribarske tvrđave. Slobodno vreme za šetnju Vaci ulicom ili Fakultativni odlazak do Arena plaze do odlaska u hotel. Smeštaj u hotel oko 15:00 časova. Noćenje.

3.Dan – Doručak. Panoramsko upoznavanje grada: obilazak Trga heroja, Andraši bulevara, Bazilike Sv. Ištvana, Parlamenta, Ribarske tvrđave. Slobodno vreme za šetnju Vaci ulicom Fakultativni izlet do Campone i Tropikarijuma, ili slobodno vreme u Budimpešti. Uveče (fakultativno)krstarenje Dunavom. Povratak u hotel. Noćenje.

4.Dan  – Doručak. Napuštanje hotela. Fakultativni izlet do Campone i Tropikarijuma, ili slobodno vreme u Budimpešti. 16:30 h polazak za Srbiju. Vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. Dolazak u Beograd /Požarevac/ oko ponoci (u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima).

CENA  ARANŽMANA : 89  eur

doplata za 1/1 sobu 45 EURA / jednokrevetna soba na upit

 

Cena aranžmana obuhvata:
– prevoz autobusom turisticke klase (tv,dvd,klima) solo ili dubble decker, od 16 do 87 mesta, na navedenoj relaciji  / mesta se određuju prema prijavi;
– smeštaj u hotelu  3*na bazi 2 N/D ( doručak švedski sto) u 1/2 i 1/2 +1 sobama, po lokalnoj kategorizaciji;
– panoramsko razgledanje Budimpešte sa stručnim vodičem i Sent Andreje
– usluge stručnog vodiča tokom celog puta;
– troškove organizacije putovanja.

Cene aranžmana ne obuhvata:
– fakultativne izlete (minimum 25 osoba);
– međunarodno zdravstveno osiguranje 130 din po osobi po danu
– ostale neimenovane individualne troškove.

Način plaćanja:
–  u dinarskoj  protivvrednosti po srednjem kursu NBS   na dan uplate, 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10  dana pred put (mogućnost plaćanja na rate do polaska), ili cekovima gradjana/administrativnom zabranom/ na 3 mesecne rata

 

Cena fakultativnih izleta: (neophodan minimum 25 putnika )
– krstarenje Dunavom                                                               20 eur
– tržni centar Campona sa ulaznicom za Tropikarijum            20 eur
– izlet do Sent Andreje na bal u večernjim časovima               10 eur

 

NAPOMENA:
*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u R. Mađarsku.
*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA., MINIMUM VAŽNOSTI JOS ŠEST MESECI SA DATUMOM POVRATKA SA PUTOVANJA Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
* Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
* Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
* Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
* Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja PETROVIĆ WORLDWIDE-a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.
* Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
* Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:
Neki od hotela sa kojima saradjujemo su ZUGLO, BERLIN… Svi hoteli su po lokalnoj kategorizaciji ocenjeni sa 3*. Nalaze se u SIREM CENTRU grada. Doručak je švedski sto. Smeštaj u hotele je prvog dana boravka posle 15 časova (retko je moguć raniji ulazak) a izlazak iz hotela oko 09 časova ujutro. Svaka soba ima tv, twc.
Doručak –Švedski sto.
****WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinuinterneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema), Klima uređaj.

 

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
PETROVIĆ WORLDWIDE  zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.
Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.
PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 55 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  PETROVIC WORLDWIDE,
Organizator putovanja   PETROVIC WORLDWIDE  , Licenca br. OTP 286 –Kategorija A20

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 265-3300310022364-42
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2702066

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 069/62 40 84

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
069/62-40-84
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama