JAŠI 05.07.-09.07.2023

POKLONJENJE MOŠTIMA SVETE PETKE-JAŠI-RUMUNIJA
05.07.-09.07.2023 / 5 dana autobusom

DAN 1. BEOGRAD – JAŠI
Polazak u 16.00 časova iz Beograda kod hale sportova Novi Beograd iz ulice Pariske komune , dnevna i noćna vožnja kroz Srbiju i Rumuniju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

DAN 2. JAŠI
Dolazak u Jaši u prepodnevnim  časovima.Panoramski razgled grada . Slobodno vreme u centru grada do smeštaja u hotel oko 14h  Noćenje

 DAN 3. JAŠI
Doručak. , Odlazak u Sabornu crkvu na Svetu Liturgiju kraj moštiju Svete Petke Crkva je zidana u periodu od 1881. do 1886. godine po uzoru na renesansne crkve u Debrecinu i Lavovu, kao i na crkvu Trinita del Monte (Sv. Trojica od brda) u Rimu. Pečat unutrašnjoj dekoraciji utisnuo je poznati rumunski slikar Grigorije Tataresku. Na zidovima crkve, u kupoli, na stubovima i na ikonostasu naslikao je preko 250 pojedinačnih likova i kompozicija. U crkvi se nalaze mošti Svete Petke, koje su velika svetinja vascelog Pravoslavlja. Obilazak manastira Sveta Tri Jerarha, gde su nekada boravile mošti Svete Petke. Manastir je podignut 1635.godine i zadužbina je vojvode Vasilija Lupua. Predstavlja remek delo i uzvišeni simbol rumunske istorije i umetnosti. Izrasla je u legendu koja ne prestaje da očarava posetioce. Crkva predstavlja vrhunac rumunske srednjovekovne kamene plastike, a njena nadahnuta lepota isklesana je u kamenom vezu..U popodnevnim časovima fakultativni odlazak u soping mol Palas mall. Slobodno vreme. Noćenje

DAN 4.JAŠI
Doručak. Napustanje hotela. Polazak za Srbiju . Uz put obilazak manastira Njamc . zadužbina vojvode Stefana Velikoga podignut 1497 god, U manastiru se nalaze dve čudotvorne ikone Presvete Bogorodice .. Dnevna i noćna vožnja kroz Rumuniju i Srbiju sa kraćim usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

DAN 5.BEOGRAD
Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim  časovima. (Kraj programa)

CENA ARANŽMANA :  175 eur

doplata za 1/1 sobu  EURA /jednokrevetna soba na upit

 Cena aranžmana obuhvata:
– prevoz autobusom turisticke klase(tv,dvd,klima)
– smeštaj u Jašiu  u   hotelu ASTORIA 3***   na bazi 2 N/D ( doručak švedski sto) u 1/2 i 1/2 +1 sobama,
– usluga stručnog vodiča
– troškove organizacije putovanja.

Cene aranžmana ne obuhvata:
– fakultativne izlete (minimum 25 osoba);
– međunarodno zdravstveno osiguranje 900 din za osobe do 70 godina preko 70 godina 1.800 din
– ostale  individualne troškove.

 Način plaćanja:

–  u dinarskoj  protivvrednosti po srednjem kursu NBS    na dan uplate, 30% prilikom rezervacije,   ostatak najkasnije 10  dana pred put

Cena fakultativnih izleta: ( neophodan minimum 25 putnika )

– šoping mol Palas   – 5 eur

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:

Hotel se nalazi u centru grada . . Doručak je švedski sto. Smeštaj u hotele je prvog dana boravka posle 14 časova (retko je moguć raniji ulazak) a izlazak iz hotela oko 09 časova ujutro.

Hotel – HOTEL ASTORIA 3***www.hotelastoria.ro   Hotel  se nalazi na 10min od centra grada peske , Hotel ima aperitiv bar, restoran, /saunu i welnes centar koji se naplacuju naknadno/ , Sobe su TWC, TV, klima Sobe su 1/2 I 1/2+pomocni lezaj.. ..Doručak – švedski sto.

NAPOMENA:
*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putno gosiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog ne posedovanja polise bude uskraćen  ulazak u zemlju EU.
*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.                                                                                      
*MINIMUM VAŽENJE PASOŠA MORA BITI JOŠ 3 MESECI OD DANA POVRATKA SA PUTOVANJA
*Organizator putovanja nije ovlašćeni ne ceni valjanost putnih I drugih isprava.
*Putnici koji nisu  državljan iSrbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
*Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnj iroditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa  izavise  od broja prijavljenih putnika.
*Termini fakultativnih izleta su promenljivi  izavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika I objektivnih okolnosti.
*Sadržaj panoramskog razgledanja I obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremenana lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom I slično).
* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Petrović worldwide  nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija I spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
*Dužinatrajanja slobodnog vremena za individualne aktivnostI tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. Dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska I daljeg rasporeda u aranžmanu).
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika I filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svakosedište podešavati, I imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupnoputovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima I osećaj kolektivizma.
*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
*Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu I stvarima u tokutrajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusui u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne možeo dgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu internet I nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka internet usled tehničkih problema

PETROVIĆ WORLDWIDE  zadržava pravo zamene ovoghotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 50 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  PETROVIC WORLDWIDE,
Organizator putovanja  PETROVIC   WORLDWIDE  , Licenca br. OTP 160/2021 Kategorija A       

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 265-3300310022364-42
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2701521

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 069/62 40 84

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
069/62-40-84
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama