KAPADOKIJA

KAPADOKIJA

2 noćenja u Istanbulu i 2 nocenja u Kapadokiji
17.10.-24.10. 2020. /autobuski prevoz

1.dan: BEOGRAD/POŽAREVAC/KRAGUJEVAC
Polazak iz Beograda u  16h. Dnevno-noćna vožnja kroz Srbiju, Bugarsku i Tursku sa usputnim zaustavljanjima radi odmora i graničnih formalnosti.

2.dan: ISTANBUL
Dolazak  u Istanbul u prepodnevnim satima.  Panoramski razgled grada: Valensov akvadukt, Teodosijeva cisterna, Sulejmanija, Zlatni rog, odlazak do Taksima. Silazak do Bosfora, palata Dolmabahče – poslednja rezidencija otomanskih sultana,  Nakon panoramskog obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3.dan: PLAVA DŽAMIJA – AJA SOFIJA – TOPKAPI PALATA – HIPODROM – KAPADOKIJA
Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno razgledanje Istanbula sa lokalnim vodičem. Obilazak Plave Džamije ili Sultan Ahmetove džamije, jedne od tri najveće i najlepše džamije u islamskom svetu, Hipodroma, Aja Sofije – nekada najveće pravoslavne crkve na svetu, pa džamije, a sada muzeja, Topkapi palate – velelepne sultanske palate gde je živela većina turskih Sultana. Nakon obilaska slobodno vreme. U večernjim satima polazak za Kapadokiju. Noćna vožnja.

4.dan: KAPADOKIJA
Jutarnji dolazak u Kapadokiju. Panoramski obilazak grada, odlazak do  Učisara, grad tvrđava i vidikovac odakle se najbolje vide predeli Kapadokije. Smeštaj u hotel i slobodno vreme za odmor.   Noćenje.

5.dan: KAPADOKIJA
Dorucak –lunch paket .U ranim jutarnjim satima, pre izlaska sunca, odlazak do mesta odakle poleću baloni. Let balona zavisi od vremenskih uslova. Putnicu koji budu želeli da samo posmatraju veličanstven prizor moći će da prate pripremu sa vidikovca a ostali putnici fakultativno let balonom/prijave u agenciji.  Povratak u hotel.
Nakon povratka FAKULTATIVNI IZLET: Obilazak muzeja na otvorenom Goreme, poznat je po velikom broju pravoslavnih ranohrišćanskih crkvi oslikanim freskama, isklesanih u mekim vulkanskim stenama. Nastavak putovanja  ka selu Čavušin, napušteno selo, gde se nalaze grčke kuće unutar pećina. Obilazak zanatske radnje gde ćete moći da vidite, a i naučite kako se pravi grnčarija.  Slobodno vreme. Povratak u hotel. Slobodno vreme.  Noćenje.

6.dan: KAPADOKIJA – ISTANBUL
Doručak. Napustanje  hotela. Fakultativni odlazak do Derinkuju, nestvarni grad ispod zemlje u kome je sklonište nalazilo oko 20.000 ljudi. Nastavljamo naše putovanje ka Istanbulu i usput svraćamo do jezera Tuz Golu. Količina soli koja se izvadi iz jezera podmiruje 70% stanovnika Turske. U Istanbul stižemo u večernjim satima. Smeštamo se u hotel. Noćenje.

7.dan: ISTANBUL
Doručak. Napuštanje hotela i pakovanje stvari u autobus. Slobodno vreme ili fakultativni odlazak prvo u Vaseljensku patrijarsiju i obilazak crkve Sv. Djordja i  na krstarenje Bosforom . Obilazak Istanbula sa vode gde ćete videti najraskošnije vile, dvorce i letnjikovce najbogatijih ljudi kako u Turskoj tako i u svetu. Mogucnost fakultativnog obilaska Dolmabahče palate. Polazak za Srbiju u poslepodnevnim satima. Noćna vožnja kroz Tursku, Bugarsku i Srbiju.

8.dan: KRAGUJEVAC/POŽAREVAC/BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim satima.

CENA  ARANŽMANA …….. 209 EUR

ARANŽMAN OBUHVATA:
* Autobuski  prevoz na navedenoj relaciji  ( audio, video opremljenosti, klima)
* smeštaj u Istanbulu hotelu  u 1/2 ili 1/3 sobama , na bazi 2 noćenja sa doručkom /švedski sto U Istanbulu I 2 nocenja sa doruckom/svedski sto u Kapadokiji-siri centar-periferija – u okolini
*obilaske prema programu putovanja,
* usluge stručnog vodiča  za vreme trajanja aranžmana,
*troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
*fakultativne izlete i ulaznice,
*međunarodno zdravstveno  osiguranje 910 din za osobe do 70god. starosti.
*individualni troškovi

CENA FAKULTATIVNIH IZLETA- MINIMUM 20 OSOBA PO IZLETU :
* Obilazak Aja Sofije, Plave Dzamije i Top Kapi palate (ulaznice i vodic) – 35eur, /uračunate ulaznice, lokalni vodič,
*Krstarenje Bosforom  sa posetom  Vaseljenskoj patrijaršiji – 25 eur
* Komplet ulaznica sa vodicem – Kapadokija 50 eur,
* Let balonom naknadna cena -125-190 eur po osobi – prijava u agenciji.

USLOVI PLAĆANJA:
*Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po Srednjem kursu NBS, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:
Gotovinski – uplata avansa od 30% od ukupne cene aranžmana po osobi prilikom rezervacije, a ostatak  najkasnije 15 dana pre početka putovanja
* cekovima gradjana na tri rate
*administrativnom zabranom na tri rate

POPUSTI:
*  
Dete do 2 -12 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 20%  ,ima svoje mesto u autobusu

DOPLATE:
* Doplata za 1/1 sobu je  70 €

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA : OPIS HOTELA: HOTEL “ BUYUK PARIS”  HOTEL “GRAND GROSS” , HOTEL “DINAR”  se nalaze u centru starog dela grada Istanbula-LALELI.   U Kapadokiji Hotel VIVA hotel Nevsehir  U hotelima  je dostupan WI-FI, Sobe su 1/2i1/3 .Svaka soba poseduje klimu I zasebno kupatilo, TV U svom sastavu poseduje restoran nacionalne kuhinje I kafe bar. *  U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova  (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 12:00 časova, po lokalnom vremenu.

NAPOMENA: *MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.
*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.
ZA ULAZAK U TURSKU POTREBNO JE DA JE VAZNOST PASOSA 6 MESECI PO ZAVRSETKU PUTOVANJA!!!!!
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.  *Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. *Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.*Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Petrović Worldwide -a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.*Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.      ******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

PETROVIĆ WORLDWIDE  zadržava pravo zamene ovih hotela   iste ili više kategorije.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 55 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA PETROVIĆ WORLDWIDE

Organizator putovanja   PETROVIĆ WORLDWIDE, Licenca br. 286 Kategorija A20

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 265-3300310022364-42
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2702066

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 069/62 40 84

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
069/62-40-84
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama