KRF – PARALIA – 15.09.-26.09.2022.

KRF – PARALIA

15.09.-26.09.2022./11 dana autobusom – program br. 41/23.12.2021

KRF – (Kerkira) je najblistaviji biser Jonskog arhipelaga i jedno od najposećenijih Grčkih ostrva. Inače ostrvo Krf  je jedno od prvih ostrva otvorenih za turizam. Ostrvo se može pohvaliti predivnim plažama (peskovitim na zapadnoj i šljunkovitim na istočnoj obali), bogatim četinarskim šumama, masilnama, tropskim cvećem, divnim uvalama i tirkiznim morem. Jugozapadna obala Krfa ima velike peščane plaže: Glyfada, Yaliskari, Ag. Giordis, Ag. Stefanos. Na istočnoj obali se nalazi popriličan broj manjih šljunkovitih plaža u mestima Kasiopi, Nisaki, Barbati. Na plažama su odlični barovi i restorani.
Glavni grad ostrva je prelep i živopisan grad Krf, bogat palatama, tvrđavama, pozorištem u stilu italijanske renesanse i izuzetnim hotelima. Mnogobrojni spomenici posvećeni srpskoj vojsci iz Prvog svetskog rata, muzej i srpski konzulat „Srpska kuća“, smešteni u samom gradu Krfu i ostrvo Vido – groblje srpskih vojnika, nezaobilazna su mesta za obilazak turista koji letuju na Krfu.

 

PROGRAM PUTOVANJA

 1. 1. dan – BEOGRAD-POŽAREVAC-KRF

Polazak u 17.00h iz Beograda sa parkinga kod hale sportova na Novom Beogradu. Iz Požarevca sa parkinga kod Dis-a polazak u 18.30h. Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora.

 1. 2. dan – KRF

Dolazak na Krf u prepodnevnim časovima. Oko 14 h smestaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 1. 3. dan – KRF-VIDO-KRF

U prepodnevnim časovima izlet do centra grada Krfa. Obilazak Srpske kuće /muzeja, crkve Sv. Spiridona. Odlazak na Vido. Povratak u grad, šetnja gradom. Slobodno vreme. U večernjim časovima povratak u hotel. Noćenje.

 1. 4. dan – KRF

Doručak. Slobodan dan za setnju, odmor, kupanje. Noćenje.

 1. 5. dan – KRF-AGIOS MATEOS

Doručak. Odlazak do Agios Mateosa. Obilazak spomenika Drinskoj diviziji. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 1. 6. dan – KRF

Doručak. – Fakultativni odlazak do centra grada Krfa . Slobodno vreme za šetnju. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 1. 7. dan – KRF-GATSURI-KRF

Fakultativni odlazak u obilazak Ahilon palate. Povratak u hotel. Noćenje.

 1. 8. dan – KRF

Doručak. Slobodan dan za odmor. Noćenje.

 1. 9. dan – KRF-METEORI-PARALIJA

Doručak. Napuštanje soba. Polazak za Meteore. Obilazak jednog manastira. Nastavak putovanja ka Paraliji. Dolazak u večernjim časovima. Smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.

 1. 10. dan – PARALIJA-SOLUN-PARALIJA

Doručak. Polazak za Solun. Panoramski obilazak grada, vojničko groblje Zejtinlik, crkva Svetog Dimitrija. Slobodno vreme. Povratak u Paraliju. Večera. Noćenje.

 1. 11. dan – PARALIJA-BEOGRAD

Doručak. Napuštanje hotela. Polazak za Srbiju. Dolazak u kasnim večernjim časovima oko ponoći.

 

CENA ARANŽMANA PO OSOBI – 390 eur

 

Cena aranžmana obuhvata:

 • prevoz autobusom turisticke klase (tv,dvd,klima) na navedenoj relaciji
 • smeštaj u HOTELU 2* ILI 3* na Krfu na bazi 7 polupansiona u 1/2 i 1/2 +1, sobama
 • smeštaj u HOTELU 2* U Paraliji na bazi 2 polupansiona u 1/2 I 1/2+1 sobama
 • usluge stručnog vodiča tokom celog puta
 • troškove organizacije putovanja
 • izlet do grada Krfa prvi dan – poseta muzeju-Srpskoj kući, voznja brodom na ostrvo Vido, razgled grada Krfa.
 • izlet za Solun –obilazak vojničkog groblja Zejtinlik. Crkve Sv. Dimitrija, panoramski razgled grada.
 • izlet do Agio Mateosa – obilazak spomenika Drinskoj diviziji.
 • izlet na meteore – obilazak jednog manastira -trajekt

Cena aranžmana ne obuhvata:

 • fakultativne izlete (minimum 25 osoba)
 • boravišna taxa
 • izlet do Ahilion palate /uracunata ulaznica i prevoz/ – 20 eur
 • odlazak do grada Krfa -10 eur.
 • ostale neimenovane individualne troškove

 

Način plaćanja:

30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pred put (mogućnost plaćanja na rate–čekovima gradjana do 10.12.2022. godine.

 

NAPOMENA:

 • MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u Grčku.
 • ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
 • Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja PETROVIĆ WORLDWIDE-a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:
Smeštaj u hotel prvog dana boravka posle 14 časova (retko je moguć raniji ulazak) a izlazak iz hotel do 09 časova ujutro.

 

****WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinuinterneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema), Klima uređaj.
PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 50 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  PETROVIC WORLDWIDE  
Organizator putovanja   PETROVIC WORLDWIDE , Licenca OTP 160/2021 Kategorija A

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 265-3300310022364-42
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2702066

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 069/62 40 84

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
069/62-40-84
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama