NOVA GODINA – SOFIJA autobusom

NOVA GODINA – SOFIJA autobusom

2 NOĆENJA / 4 DANA 30.12.2020.- 03.01.2021. PROGRAM BR. 22 OD 22.09.2020

Sofija je glavni i najveći grad Bugarske. Nalazi se na zapadu zemlje, u Sofijskoj oblasti. Prostire se na površini od 492 kvadratna kilometra, a u njoj živi oko 1 260 000 stanovnika. Sofija je trinaesta po veličini prestonica u Evropskoj uniji, a ujedno je politički, ekonomski, obrazovni, kao i kulturni centar Bugarske.Tokom svoje duge istorije stalno se razvijala, a svaki istorijski period ga je obogatio brojnim tragovima koji danas upotpunjuju njegov izgled, tako da je danas krase mnoge arhitektonske i istorijske znamenitosti.

 

PROGRAM
1. dan – 30.12.2020. BEOGRAD – POŽAREVAC – KRAGUJEVAC
Polazak iz Beograda u 24h sa parking kod hale sportova na Novom Beogradu. Iz Požarevca polazak u 01.15 sa parkinga kod Dis-a.
Iz Kragujevca 02.30h sa parkinga kod Rode. Proveriti vreme polaska dva dana pre puta. Noćna vožnja
2. dan – 31.12.2020. SOFIJA
Dolazak u Sofiju u jutarnjim časovima.Fakultativni odlazak u soping mol THE MALL ., www.themall.bg. Slobodno vreme do smestaja u hotel. Oko 15h smeštaj u hotel. Fakultativni odlazak U 21h –transfer na  DOČEK NOVE 2021. GODINE u centar grada i povratak iz grada u 01.h   Noćenje
3. dan – 01.01.2021 SOFIJA
Doručak. U 10h.polazak u obilazak grada-pešačka tura: Crkva Aleksandra Nevskog, Nacionalni teatar, stara Crkva Sv. Sofije, Ruska Crkva, Rotonda, arheološki muzej, Crkva Sv. Nedelje, Sobranje…Slobodno vreme u gradu Povratak u hotel u popodnevnim časovima. Slobodno vreme..  Noćenje
4. dan – 02.01.2021. SOFIJA – ĆUSTENDIL – KRAGUJEVAC – POŽAREVAC – BEOGRAD
Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme u gradu. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta do Konstantinove banje – ĆUSTENDILA To je grad I banja koje nose danasnji naziv u spomen na srpskog velikasa Konstantina Dragaša. Ćustendil se nalazi na oko 100km od SOFIJE,u podnožju Osogovskih planina na obalama reke Banske Banja sa više od 40 lekovitih izvora na
nadmorskoj visini od 500m je jedan bugarski centar balneo terapije.Setnja I slobodno vreme. Povratak u Sofiju. U popodnevnim časovima polazak za Srbiju, s tim sto se usput na izlasku iz Sofije zaustavlja kod soping centra Jambo. Slobodno vreme za soping. Dolazak u Kragujevac,Požarevac , Beograd.,u noćnim časovima/ranim jutarnjim casovima u zavisnosti od guzvi na graničnom prelazu. ( Kraj usluga )

Hotel „AKORD” 3***

CENA ARANŽMANA: 89 eur

Aranžman se plaća po srednjem kursu nbs na dan uplate

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
* prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
* smeštaj u Sofiji (2 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa u 1/2 i 1/2+1 sobama
* obilaske prema programu (Sofija– setnja gradom)
* troškove organizacije i vođenja aranžmana
* Usluge licenciranog vodiča

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
* međunarodno zdravstveno osiguranje 520 din po osobi po danu za osobe do 70 godina , deca do 18 godina plaćaju 50%
* ulaznice i fakultativne izlete.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika ,deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):
* Tržni centar The mall – 10 € odrasli / 5 € deca,
* Izlet do banje Ćustendil -20 eur/deca 5 eur
* Odlazak na docek u centar grada na trg -transfer do centra i nazad 31.12. / 10 eur/deca 5 eur

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:
* Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

DOPLATE:
* ZA 1/1 SOBU:  40 eur

POPUSTI:
* deca od 0 – 2 godine popust 100% u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju nikakvu uslugu, ni lezaj ni mesto u autobusu)
* deca od 2 – 12 godina popust 30% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)

SOPSTVENI PREVOZ:
* CENA ARANŽMANA SE UMANJUJE ZA 10 eur
* pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje
* postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)

POLASCI IZ DRUGIH MESTA ( mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana) :
* DUŽ AUTO PUTA NA PARKINZIMA KOD BENZINSKIH PUMPI

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA :
* 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
* čekovima gradjana zadnja rata dospeva 15.02.2021

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:
* U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
* Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
* Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
* U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje..
* Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
* Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

OPŠTE NAPOMENE:
* Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
* Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
* Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
* Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
* Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
* Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
* Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
* Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
* Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

OPIS I LOKACIJA HOTELA:
* Smeštaj je u SOFIJI (Bugarska) u hotelu sa -Lokacija –širi centar grada
* HOTEL “ AKORD “ 3*** se nalazi na 3km od centra Sofije. I na 20min vožnje do glavne železničke stanice I autobuske stanice. Hotel nudi smeštaj sa besplatnim bežičnim internetom ,Imaju svoj restoran u kome se služe raznovrsne jela nacionalne I evropske kuhinje. Doručak je švedski sto. Svaka soba ima TV, kupatilo I sobe su 1/2,1/2+1

Minimum za realizaciju aranžmana je 55 prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih agencija ima pravo otkaza aranžmana do 5 dana pre polaska.

NAPOMENA:
* MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.
* ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
* Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
* Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
* Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
* Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja PETROVIĆ WORLDWIDE -a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.
* Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
* Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema
*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

PETROVIĆ WORLDWIDE zadržava pravo zamene ovih hotela za iste ili više kategorije.
Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 55 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA

ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA , TA PETROVIĆ WORLDWIDE
Organizator putovanja PETROVIĆ WORLDWIDE , Licenca br. OTP 286/2020 Katekorije A20

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 265-3300310022364-42
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2702066

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 069/62 40 84

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
069/62-40-84
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama