Prag

(2 noćenja sa doručkom  – autobusom)

 20.03.-25.03.2019.

Program putovanja:

Prvi dan: BEOGRAD
Polazak iz Beograda  u 18.30h, kod hale sportova na Novom Beogradu. Vožnja preko Mađarske, Slovačke sa kraćim usputnim pauzama radi odmora.

Drugidan: PRAG
Dolazak u Prag, glavni grad Republike Češke, u prepodnevnim satima. Panoramsko –pešačka tura upoznavnaje grada sa lokalnim vodičem (bez ulaska u objekte): Hradčani – Praškidvorac, Katedrala Svetog Vita, Bazilika Svetog Đorđa, novi i stari kraljev dvorac, Predsednička palata mala strana, Karlov most, Staritrg, Gradska većnica, Crkva svete Marije od Tina, Astronomski sat –Orloj, Vaclavskenamesti, Strahovski manastir, Loreta, Biskupsi dvorac, Jevrejska četvrt, Pariska ulica…Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Smeštaj u hotel. Noćenje.

Treći dan: PRAG – TEREZIN-DREZDEN
Doručak. Nakon doručka Polazak na celodnevni izlet. Prvo do mesta Terezin .To je mesto gde je u zatvoru u tvrdjavi bio osudjen Gavrilo Princip na 20 godina robije I mucen. Tu je I umro od tuberkuloze kao jako slab sa svega 40kg izmucen I napacen. Inace Gavrilo Princip je mlad Srbin iz Bosne koji  je glavni akter sarajevskog atentata na Franju Ferdinanda I to je dovelo do pocetka I svetskog rata. Nastavak putovanja do Drezdena, gradana i stoku Nemačke koji je zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazvani Firencom na Elbi. Po dolasku obilazak grada: opera Zemper, Palata Cvinger, Bogorodičina crkva, Dvorska crkva, Rezidencijalna palata u okviru koje je čuveni „Zeleni trezor“, palata Tašenberg, deo nekadašnih gradskih zidina, Avgustov most. Slobodno vreme. Povratak u Prag. Noćenje.

Četvrti dan. PRAG-JINDRICHOVICE -KARLOVE VARI
Doručak,Polazak do mesta Jindrichovice. Obilazak mauzoleja nekadašnjeg koncentracionog logora Austrougarske kroz koji je proslo oko 40.000 zarobljenika. Najstariji je bio svešteniks a 92 godine I njegov unuk najmladji sa svega 8 godina. Najvise je zarobljenika bilo Srba. Nakon toga nastavak putovanja ka Karlovim Varima.Obilazak banje,njenih čuvenih lekovitih izvora termalne vode I kolonada (Termal, Spring, Market Collonade..)Crkve Sv. Marije Magdalene Ruske pravoslavne crkve Sv. Petra I Pavla …Čuveni pisci kompozitori istorijske ličnosti su boravile u ovoj banji (Karlo IV Gete, Mozart, PetarVeliki…) kao I većina holivudskih glumaca koji svake godine posećuju Karlove Vari povodom filmskog festivala. .Povratak u Prag.Slobodno vreme. Noćenje

Peti idan: PRAG
Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela. Slobodno vreme do polaska za Srbiju ili fakultativno krstarenje Vltavom. . U dogovoreno vreme okupljanje i polazak za Srbiju sa usputnim pauzama radi odmora. Vožnja preko Slovačke, Mađarske sa usputnim pauzama radi odmora
.

Šesti dan: BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

CENA ARANŽMANA ……. 125eur

Doplataza 1/1 sobu ….. 70eur

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji(audio i video),
 • 3 noćenja sa doručkom /svedski sto / u hotelu u Pragu u 1/2 i 1/2+1 sobama
 • Obilazak grada sa lokalnim vodičem
 • Usluge licenciranog turističkog vodiča tokom putovanja
 • Troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Putno zdravstveno osiguranje
 • Individualne troškove putnika
 • Fakultativne programe:(minimum za realizaciju 25 putnika)
 • Krstarenje Vltavom -15 eur
 • Ulaznice

Fakultativni izleti: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza,parking, vodiča, ulaznica, organizacije…Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je lokalni partner.

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA ;Hoteli se nalaze u širemcentrugrada Svaka soba ima tuš/wc, TV, tel. Smeštaj u hotele je prvodanaboravkaposle 14časova (retko je mogućranijiulazak-postoji mogucnost ako su spremne sobe od predhodne grupe da se udje u smeštajne kapacitete ranije) a izlazak I hotela oko 09 časova ujutro.

Način plaćanja–  u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Credit agrocole banke na dan uplate, 30% prilikom rezervacije,   ostatak najkasnije 10  dana pred put (mogućnost plaćanja na rate – na tri rate  cekovima – dve rate pre pocetka putovanja jedna rata najkasnije mesec dana  po zavrsetku putovnja),                                        ),

Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja  i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

 

NAPOMENA:

*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.

*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.

*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.

*Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

*Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).

* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Sunrisetravel-a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.

*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

*Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

Organizator putovanja zadržava pravo zamene ovog hotela  iste ili više kategorije.

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 60 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  PETROVIC WORLDWIDE

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac

Matični broj: 21378330

Broj tekućeg računa: 330-0000053000798-95

Osoba za prijem reklamacija: Biljana Radovanovic 065/953-19-01

Kontakt telefoni:

 1. 012/531-900
 2. 065/9531-900

e-mail:

petrovicworldwide012@gmail.com

Lokacija