Prag

(3 noćenja sa doručkom  – autobusom)

POLASCI IZ KOSTOLCA I POŽAREVCA 07.11.-12.11.2019  PROGRAM BR 19.OD 08.05.2019.

Program putovanja:

Prvi dan: KOSTOLAC -POŽAREVAC
Polazak iz Kostolca  u 14.30h iz Požarevca polazak u 15 h . Vožnja preko Mađarske, Slovačke sa kraćim usputnim pauzama radi odmora.

Drugi dan: PRAG
Dolazak u Prag, glavni grad Republike Češke, u prepodnevnim satima. Panoramsko –pešačka tura upoznavnaje grada sa lokalnim vodičem (bez ulaska u objekte): Hradčani – Praški dvorac, Katedrala Svetog Vita, Bazilika Svetog Đorđa, novi i stari kraljev dvorac, Predsednička palata mala strana, Karlov most, Stari trg, Gradska većnica, Crkva svete Marije od Tina, Astronomski sat –Orloj, Vaclavske namesti, Strahovski manastir, Loreta, Biskupsi dvorac, Jevrejska četvrt, Pariska ulica…Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Smeštaj u hotel. Noćenje.

Treći dan:PRAG – DREZDEN
Doručak. Nakon doručka fakultativni odlazak na celodnevni izlet do Drezdena, grada na istoku Nemačke koji je zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazvan i Firencom na Elbi. Po dolasku obilazak grada: opera Zemper, Palata Cvinger, Bogorodičina crkva, Dvorska crkva, Rezidencijalna palata u okviru koje je čuveni „Zeleni trezor“, palata Tašenberg, deo nekadašnih gradskih zidina, Avgustov most. Slobodno vreme. Povratak u Prag. Noćenje.

Četvrti dan: PRAG – KARLOVE VARI
Doručak. Nakon doručka celodnevni fakultativni izlet do Karlovih Vari. Obilazak banje, njenih čuvenih lekovitih izvora termalne vode i kolonada (Termal Spring, Market Collonade…), Crkve Sv Marije Magdalene, Ruske pravoslavne crkve Sv. Petra i Pavla… Čuveni pisci, kompozitori, istorijske ličnosti su boravile u ovoj banji (Karlo IV, Gete, Mozart, Petar Veliki…), kao i većina holivudskih glumaca koji svake godine posećuju Karlove Vari povodom filmskog festivala. Povratak u Prag.Noćenje.

Peti dan –PRAG

Doručak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. U dogovoreno vreme okupljanje i polazak za Srbiju sa usputnim pauzama radi odmora. Vožnja preko Slovačke, Mađarske sa usputnim pauzama radiodmora

Šesti dan –POŽAREVAC-KOSTOLAC                                                                                                                          

Dolazak u ranim jutarnjim časovima u Požarevac/Kostolac u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima.

CENA ARANŽMANA ……. 119 eur

Doplata za 1/1 sobu ….. 60 eur

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji (audio i video), od 16 do 87 mesta u zavisnosti od broja putnika
 • 3 noćenja sa doručkom /svedski sto / u hotelu 3*u Pragu u 1/2 i 1/2+1sobama
 • Obilazak grada sa lokalnim vodičem
 • Usluge licenciranog turističkog vodiča tokom putovanja
 • Troškove organizacije putovanja

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Putno zdravstveno osiguranje
 • Individualne troškove putnika
 • Fakultativne programe:(minimum za realizaciju 25 putnika)
 • Izlet u Drezden-30eur
 • Izlet u Karlove Vari -25 eura

Fakultativni izleti: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza,parking, vodiča, ulaznica, organizacije…Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je lokalni partner.

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA ;Hotel „OSTRUVEK“ 3* ili sličan , nalazi se u gradu, 2,5km do samog centra grada do Trga Sv, Vaclava, manje od deset minuta voznje gradskim prevozom-tramvajem  ili setnjom oko 25 minuta.  Svaka soba ima tuš/wc, TV, tel. Gosti će biti smešteni u taj ili neki sličan hotela sa 3*.Smeštaj u hotele je prvodanaboravkaposle 15 časova (retko je mogućranijiulazak) a izlazak I hotelaoko 09 časovaujutro.

Način plaćanja–  u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Credit agrocolebanke na dan uplate, 30% prilikom rezervacije,   ostatak najkasnije 10  dana pred put (mogućnost plaćanja na rate do polaska),                                                     Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja  I kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

NAPOMENA:

*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog ne posedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.

*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.                          

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih I drugih isprava.

*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

*Maloletni putnici prilikomputovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.

*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa  I zavise od broja prijavljenih putnika.

*Termini fakultativnih izleta su promenljivi I zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika I objektivnih okolnosti.

*Sadržaj panoramskog razgledanja  iobilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom I slično).

* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Petrovic worldwide-a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija I spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. Dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska I daljeg rasporeda u aranžmanu).

* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika I filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, I imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima I osećaj kolektivizma.

*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

*Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu I stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

******WI-FI (Agencija ne možegarantovatibrzinuinternetainijeodgovorna u slučajuslabogsignalailinestankainternetausledtehničkihproblema

PETROVIĆ WORLDWIDE  zadržavapravozameneovoghotelasličnimhotelimaisteilivišekategorije.

Napomena: ne čeka se nagraniciobradapapiraza tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 55 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  PETROVIC WORLDWIDE,                                                                                    

Organizator putovanja PETROVIC   WORLDWIDE  , Licenca br. OTP 33/2018

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac

Matični broj: 21378330

Broj tekućeg računa: 330-0000053000798-95

Osoba za prijem reklamacija: Biljana Radovanovic 065/953-19-01

Kontakt telefoni:

 1. 012/531-900
 2. 065/9531-900

e-mail:

petrovicworldwide012@gmail.com

Lokacija