PRVOMAJSKI PRAZNICI U PRAGU

PRVOMAJSKI PRAZNICI U PRAGU

(27.04.-02.05.2022 / 3 noćenja – autobusom)
Hotel/App EDEN 3 ***

PragPrag je glavni i najveći grad Češke. Osnovan u 9-tom veku uskoro postaje i glavni grad Bohemije. Današnji oblik dobija u 14-tom veku i najvažnije atrakcije Praga potiču iz tog perioda. Tokom Drugog svetskog rata znatno je manje stradao od velikog broja drugih evropskih gradova tako je veliki broj starih zgrada ostao sačuvan do danas. Prag je za razliku od brojnih gradova Evrope i sveta ostao gotovo netaknut tokom Drugog svetskog rata. Glavne atrakcije Praga: Karlov most, Praški dvorac, Katedrala Svetog Vida, Starogradski trg, Astronomski sat, Hram Device Marije Tinske, Venceslavov trg, Jevrejski kvart Jozefov, Zgrada koja pleše, Zlatna ulica, Lenonov zid

 

PROGRAM PUTOVANJA

 1. 1. dan: POŽAREVAC/BEOGRAD

Polazak iz Iz Požarevca u 16.30h parking kod Dis-a. Polazak iz Beograda 17.00h sa parkinga kod hale sportova na Novom Beogradu. Vožnja preko Mađarske, Slovačke sa kraćim usputnim pauzama radi odmora.

 1. 2. dan: PRAG

Dolazak u Prag, glavni grad Republike Češke, u prepodnevnim satima. Panoramsko – pešačka tura, upoznavnaje grada sa lokalnim vodičem (bez ulaska u objekte): Hradčani – Praški dvorac, Katedrala Svetog Vita, Bazilika Svetog Đorđa, novi i stari kraljev dvorac, Predsednička palata mala strana, Karlov most, Stari trg, Gradska većnica, Crkva svete Marije od Tina, Astronomski sat – Orloj, Vaclavske namesti, Strahovski manastir, Loreta, Biskupsi dvorac, Jevrejska četvrt, Pariska ulica…Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Smeštaj u hotel. Noćenje.

 1. 3. dan: PRAG – TEREZIN – DREZDEN

Doručak. Nakon doručka polazak na celodnevni izlet. Prvo do mesta Terezin. To je mesto gde je u zatvoru u tvrdjavi bio osudjen Gavrilo Princip na 20 godina robije I mucen. Tu je i umro od tuberkuloze kao jako slab sa svega 40kg izmučen i napaćen. Inače Gavrilo Princip je mlad Srbin iz Bosne koji je glavni akter sarajevskog atentata na Franju Ferdinanda i to je dovelo do pocetka I svetskog rata. Nastavak putovanja do Drezdena, grada na istoku Nemačke koji je zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazvan i Firencom na Elbi. Po dolasku obilazak grada: opera Zemper, Palata Cvinger, Bogorodičina crkva, Dvorska crkva, Rezidencijalna palata u okviru koje je čuveni „Zeleni trezor“, palata Tašenberg, deo nekadašnih gradskih zidina, Avgustov most. Slobodno vreme. Povratak u Prag. Noćenje.

 1. 4. dan: PRAG – JINDRICHOVICE

Doručak,Polazak do mesta Jindrichovice. Obilazak mauzoleja nekadašnjeg koncentracionog logora Austrougarske kroz koji je proslo oko 40.000 zarobljenika. Najstariji je bio sveštenik sa 92 godine i njegov unuk najmladji sa svega 8 godina. Najvise je zarobljenika bilo Srba. Povratak u Prag. Slobodno vreme ili fakultativni izlet na krstarenje Vltavom.

 1. 5. dan: PRAG – KARLOVE VARI

Doručak. Nakon doručka celodnevni fakultativni izlet do Karlovih Vari. Obilazak banje, njenih čuvenih lekovitih izvora termalne vode i kolonada (Termal Spring, Market Collonade…), Crkve Sv Marije Magdalene, Ruske pravoslavne crkve Sv. Petra i Pavla… Čuveni pisci, kompozitori, istorijske ličnosti su boravile u ovoj banji (Karlo IV, Gete, Mozart, Petar Veliki…), kao i većina holivudskih glumaca koji svake godine posećuju Karlove Vari povodom filmskog festivala. Povratak u Prag. U dogovoreno vreme okupljanje i polazak za Srbiju sa usputnim pauzama radi odmora. Vožnja preko Slovačke, Mađarske sa usputnim pauzama radi odmora.

 1. 6. dan: POŽAREVAC/BEOGRAD

Dolazak u Beograd u jutarnjim časovima.

 

CENA ARANŽMANA – 119 eur

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji (audio i video)
 • 3 noćenja sa doručkom /svedski sto/ u hotelu 3 *** u Pragu u 1/2 i 1/2+1 sobama
 • Obilazak grada sa lokalnim vodičem
 • Usluge licenciranog turističkog vodiča tokom putovanja
 • Troškove organizacije putovanja

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • Putno zdravstveno osiguranje
 • Individualne troškove putnika
 • DOPLATA ZA 1/1 – 70 eur

Fakultativni programi: (minimum za realizaciju 25 putnika)

 • Izlet Karlove Vary – 25 eur
 • Krstarenje Vltavom – 15 eur
 • Terezin/Drezden – 40 eur
 • Jindrihovice – 30 eur
 • Večera u nacionalnom restoranu – 25 eur

Fakultativni izleti: 
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza,parking, vodiča, ulaznica, organizacije… Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je lokalni partner.

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

Hoteli se nalaze u širem centru grada. Svaka soba ima tuš/wc, TV, tel. Smeštaj u hotele je prvog dana boravka posle 14 časova (retko je moguć ranij iulazak-postoji mogucnost ako su spremne sobe od predhodne grupe da se udje u smeštajne kapacitete ranije) a izlazak iz hotela oko 09 časova ujutro.

 

Hotel apartmanskog tipa EDEN *** www.apartmanyeden.cz. Nalazi se u širem centru grada, 16km od centra grada, svaka soba ima TV, tus wc, wi-fi. Doručak – Švedski sto.

Način plaćanja – u dinarskoj protivvrednosti po SREDNJEM KURSU NBS na dan uplate, 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pred put (mogućnost plaćanja na rate – deponovanim cekovima do avgusta 2022.)

Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

 

NAPOMENA:

 • MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putno gosiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog ne posedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.
 • ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA MINIMUM 6 MESECI SA DATUMOM POVRATKA SA PUTOVANJA. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
 • Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja PETROVIĆ WORLDWIDE-a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

 

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema

PETROVIĆ WORLDWIDE zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.
Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 55 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  PETROVIC WORLDWIDE  
Organizator putovanja   PETROVIC WORLDWIDE , Licenca OTP 160/2021 Kategorija A

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 265-3300310022364-42
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2702066

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 069/62 40 84

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
069/62-40-84
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama