R I M – Večni grad

R I M – Večni grad

3 noćenja / autobusom – 17.05.-22.05.2022
Hotel Ibis Styles vintage Roma 4****

…Priča o Rimu počinje ovako: Blizance Romula i Rema napustila je majka na obali Tibra, othranila ih je vučica, a 753.g. pre nove ere osnovali su grad Rim… Neki kažu da je starorimska kultura posuđena od Grka, jer te dve civilizacije imaju velike sličnosti u umetnosti i arhitekturi. Mnoštvo turista preplavljuje Rim tokom cele godine, a najugodnije razdoblje za posetu Rimu je proleće, jesen, izima. I, ne zaboravite: Svi putevi vode u Rim. Poznat je poslavnim trgovima, bazilikama, hramovima, vilama, vrtovima, spomenicima i fontanama. Ne zaboravite na Vatikanske muzeje i Sikstinsku kapelu s Mikelanđelovim freskama. Rim je grad koj nikada ne spava, grad pun svetlosti, restorana, dobre kuhinje i vina, grad ljubavi…

 

PROGRAM PUTOVANJA

 1. 1. dan: POŽAREVAC – BEOGRAD

Polazak autobusa iz Požarevca u 15.00h sa parkinga kod Dis-a. Iz Beograda kod hale sportova na Novom Beogradu polazak u 16.30h. Putovanje preko Hrvatske i Slovenije. Noćna vožnja sa kraćim odmorima.

 1. 2. dan: RIM

Dolazak u Rim u podnevnim casovima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 1. 3. dan: RIM

Doručak. Odlazak u šetnju centrom grada sa lokalnim vodičem. Piazza di Spagna, Fontana di Trevi,Pantheon, Piazza Navona, Castel San Angelo. Slobodno vreme za setnju i individualne aktivnosti. Povratak u hotel. Noćenje.

 1. 4. dan: RIM – VATIKAN

Doručak. Fakultativna poseta Vatikanskom Muzeju i Sikstinskoj kapeli. Crkva Svetog Petra u pratnji lokalnog vodiča. Povratak u hotel. Po završetku razgledanja, ostatak dana Slobodan za individualne posete i aktivnosti. U večernjim časovima fakultativni odlazak do najlepšeg vidikovca Rima i boemske četvrti Trastevere. Obilazak crkve Santa Marije. Smatra se jednom od najstarijih rimskih crkava i prvom u kojoj se služila javna misa. Poznata je po tome što je tu još pre Hristovog rođenja potekla tečnost nalik miru, kao znak Hristovog dolaska. Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.

 1. 5. dan: RIM – TIVOLI

Doručak. Napustanje soba i slobodno vreme do polaska za Srbiju u kasnim večernjim časovima. Fakultativni Iizlet za TIVOLI. Vožnja u trajanju oko 45min do Tivolija, banje pokraj Rima u kojoj su rimski moćnici pravili svoje vile (čuvene su Hadrijanova Vila i Villa dEste) Poseta Villi dEste u kojoj se nalazi čuveni vrt sa brojnim fontanama. Vila je ugostila veliki broj papa, kardinala, kraljeva idrugih poznatih ličnosti, a same vrtove smatraju među najlepšim. Povratak u Rim. U popodnevnim časovima fakultativni odlazak do soping mola PORTA DI ROMA. U kasnim večernjim časovima polazak za Srbiju. Noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa kračim odmorima.

 1. 6. dan: BEOGRAD – POZAREVAC

Dolazak u večernjim časovima.

 

CENA ARANŽMANA – 240 eur

doplata za 1/1 sobu 90 eur / jednokrevetna soba na upit

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turisticke klase (tv,dvd,klima) na navedenoj relaciji.
 • smeštaj u hotelu IBIS STYLES VINTAGE ROMA 4* širi centar grada na bazi 3 noćenja sa doručkom – kontinentalni, posluživanje prema italijanskim normativima u 1/2 i 1/2 +1 sobama, po lokalnoj kategorizaciji
 • usluge stručnog vodiča sa razgledom grada
 • troškove organizacije putovanja.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • fakultativne izlete (minimum 25 osoba)
 • međunarodno zdravstveno osiguranje
 • obaveznu komunalnu taksu /plaća se na recepciji hotela i iznosi 6 eur za hotel 4* po noći po osobi

 

NAČIN PLAĆANJA:

U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pred put (mogućnost plaćanja na rate deponovanim cekovima do 10.12.2022.

 

Cena fakultativnih izleta: (neophodan minimum 25 putnika )

 • Tivoli /vila d Este /sa ulaznicom/ – 35 eur
 • Poseta Vatikanu /ulaznice , lokalni vodic, slusalice – 50 eur
 • Rim noću – odlazak do vidikovca i boemske četvrti Transtevere – 15 eur
 • šoping mol PORTA DI ROMA – 10 eur

 

NAPOMENA:

 • MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog ne posedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlje evropske unije.
 • ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
 • Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja PETROVIĆ WORLDWIDE-a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

Neki od hotela sa kojima saradjujemo su TORE DI PRATOLUNOGO 3*, LAURENCE 3*, IBIS MAGLIANA 3*, PARCO DEI MEDICI 3*, GIOTTO 3*, JONICO 3*, CLELIA PALACE 3*. Svi hoteli su po lokalnoj kategorizaciji ocenjeni sa 3*. Smeštaj u hotele je prvog dana boravka posle 14 časova (retko je moguć raniji ulazak) a izlazak iz hotela oko 09 časova ujutro.

Hotel STYLES VINTAGE ROMA 4*, na liniji gradskog prevoza. Hotel nudi usluge u komfornim I potpuno opremljenim sobama, svaka soba ima kupatilo, TV. Hotel ima restoran. Hotelske usluge su mnogobrojne od besplatnog WiFi, satelitskaTV, restoran, bar, recepcija koja radi non stop, Doručak – kontinetalni posluživanje prema italijanskim normativima, UGLAVNOM SLATKI DORUČAK.

* Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

PETROVIĆ WORLDWIDE zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.
Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

 

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 55 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  PETROVIC WORLDWIDE  
Organizator putovanja   PETROVIC WORLDWIDE , Licenca OTP 160/2021 Kategorija A

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 265-3300310022364-42
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2702066

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 069/62 40 84

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
069/62-40-84
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama