Rim – Večni grad

(3 noćenja sa doručkom u hotelu 3* – autobusom)

16.10.-21.10.    , 07.11.-12.11.2019.

                  POLASCI IZ  POŽAREVCA I BEOGRADA     PROGRAM BR. 20 OD 08.05.2019

 

…Priča o Rimupočinjeovako: Blizance Romula I Rema napustila je majka na obali Tibra, othranila ih je vučica, a 753.g. pre nove ere osnovali su grad Rim… Neki kažu da je starorimska kultura posuđena od Grka, jer te dvecivilizacijeimajuvelikesličnosti u umetnosti  iarhitekturi. Mnoštvo turista preplavljuje Rim tokom cele godine, a najugodnije razdoblje zaposetu Rimu je proleće, jesen izima. I, ne zaboravite: Svi putevi vode u Rim. Poznat je poslavnim trgovima, bazilikama, hramovima, vilama, vrtovima, spomenicima I fontanama. Ne zaboravitenaVatikanske muzeje I Sikstinsku kapelu s Mikelanđelovim freskama. Rim je grad koj nikada ne spava, grad pun svetlosti, restorana, dobre kuhinje I vina, grad ljubavi…

1.dan POŽAREVAC – Polazak autobusa u 13.30 h .iz Pozarevca  sa parkinga kod Dis-a, Polazak iz Beograda u .15.30h sa parkinga kod hale sportova na Novom Beogradu. Putovanje preko Hrvatske I Slovenije. Noćna vožnja sa kraćim odmorima

2.dan RIM
 Dolazak u Rim u podnevnim casovima.. Smeštaj u hotel. . Slobodno vreme.  Nocenje.

 

3 dan RIM Doručak. Odlazak u šetnju  centrom grada sa lokalnim vodičem.  Piazza di Spagna, Fontana di Trevi,Pantheon, Piazza Navona, Castel San Angelo.Slobodno vreme za setnju I individualne aktivnosti . Povratak u hotel.Noćenje.

4.dan RIM – VATIKAN Doručak.  Fakultativna poseta Vatikanskom Muzeju I Sikstinskoj kapeli. Crkva Svetog Petra u pratnji lokalnog vodiča.Povratak u hotel. Po završetku razgledanja, ostatak dana Slobodan za individualne posete I aktivnosti..U večernjim časovima fakultativni odlazak do najlepšeg vidikovca Rima I boemske četvrti Trastevere.Obilazak  crkve Santa Marije.Smatra se jednom od najstarijih rimskih crkava i prvom u kojoj se služila javna misa. Poznata je po tome što je tu još pre Hristovog rođenja potekla tečnost nalik miru, kao znak Hristovog dolaska.Slobodno vreme .Povratak u hotel. Noćenje. 

5 dan. RIM –TIVOLI Doručak.Pakovanje stvari u autobus. Odlazak do centra grada.Slobodno vreme do polaska za Srbiju u kasnim večernjim časovima. Fakultativni izlet zaTIVOLI.Vožnja u trajanju oko 45min do Tivolija, banje pokraj Rima u kojoj su rimski moćnici pravili svoje vile (čuvene su Hadrijanova Vila i Villa dEste) Poseta Villi dEste u kojoj se nalazi čuveni vrt sa brojnim fontanama. Vila je ugostila veliki broj papa, kardinala, kraljeva  idrugih poznatih ličnosti, a same vrtove smatraju među najlepšim. Povratak u Rim .U popodnevnim časovima fakultativni odlazak do soping mola PORTA DI ROMA.  U kasnim večernjim časovima polazakzaSrbiju. Noćna vožnja preko Slovenije i Hrvatske sa kračim odmorima.
6.dan POŽAREVAC- Dolazak u Požarevac   u  večernjim časovima.

CENA ARANŽMANA 169 eur

doplataza 1/1 sobu  90 EURA /jednokrevetna soba na upit

 

 

 

 

 

 

Cena aranžmana obuhvata:

– prevoz autobusom turisticke klase(tv,dvd,klima na navedenojrelaciji.

– smeštaj u hotelu  3*širi centargrada  na bazi 3 noćenja sa doručkom -kontinentalni ,posluživanje prema italijanskim normativima u 1/2 i 1/2 +1 sobama, po lokalnoj kategorizaciji;

– usluge stručnog vodiča sa razgledom grada

– troškove organizacije putovanja.

Cenar anžmana ne obuhvata:-fakultativne izlete (minimum 25 osoba);

– međunarodno zdravstveno osiguranje

– obaveznu komunalnu taksu /plaća se na recepciji hotela  I iznosi  4 eur za hotel 3* , 6 eur za hotel 4*  po noći po osobi

 

 

Načinplaćanja:

–  u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Credit agrocolebanke na dan uplate,30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10  dana pred put (mogućnost plaćanja na rate do polaska)., ili administrativnom zabranom na platu s tim sto zadnja rata dospeva mesec dana po zavrsetku putovanja.

 

Cena fakultativnih izleta: (neophodan minimum 25 putnika )

–  Tivoli /vila d Este /sa ulaznicom/                                                        30eur

–  Poseta Vatikanu /ulaznice ,lokalni vodic, slusalice                          45 eur

–  Rim nocu – odlazak do vidikovca I boemske četvrti Transtevere 15 eur

–  soping mol PORTA DI ROMA –                                                                       10 eur

 

NAPOMENA:

*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog ne posedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlje evropske unije.

*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.                                                                                         MINIMUM 6 MESECI VAZNOSTI PO ZAVRSETKU PUTOVANJA!!!!!!                                                                                                                                                                                          Organizator putovanja nijeovlašćen i ne ceni valjanost putnih I drugih isprava.

*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

*Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.

*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa I zavise od broja prijavljenih putnika.

*Termini fakultativnih izleta su promenljivi I zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika I objektivnih okolnosti.

*Sadržaj panoramskog razgledanja I obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom I slično).

* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Petrovic worldwide -a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija I spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. Dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska I daljeg rasporeda u aranžmanu).

* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je svepodređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika I filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, I imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima I osećaj kolektivizma.

*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

*Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu I stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:

Neki od hotela sa kojima saradjujemo su TORE DI PRATOLUNGO 3* LAURENCE 3*, IBIS MAGLIANA 3* PARCO DEI MEDICI 3*,GIOTTO 3*, JONICO 3*, , CLELIA PALACE 3*.Sv ihoteli su po lokalnoj kategorizaciji ocenjeni sa 3*.Smeštaj u hotele je prvog dana boravkaposle 14 časova (retko je mogućranijiulazak) a izlazakizhotelaoko 09 časovaujutro.

Hotel 3*TORE DI PRATOLUNGO 3*  ILI  JEDAN OD NAVEDENIH HOTELA  U SIREM CENTRU GRADA ,na liniji gradskog prevoza.Hotel nudi usluge na nivou tri zvezdice, u komfornim I potpuno opremljenim sobama, svaka soba ima kupatilo, TV .Hotel ima restoran,..Hotelske usluge su mnogobrojene od besplatnog WiFi, satelitskaTV,restoran,bar,recepcija koja radi non stop,Doručak – kontinetalni posluživanje prema italijanskim normativima, UGLAVNOM SLATKI DORUČAK.

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja I kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi odsmeštajnih objekata.

Petrović worldwide zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 65 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA PETROVIĆ WORLDWIDE

Organizatorputovanja  PETROVIĆ WORLDWIDE ,Licenca br. OTP 33/2018

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac

Matični broj: 21378330

Broj tekućeg računa: 330-0000053000798-95

Osoba za prijem reklamacija: Biljana Radovanovic 065/953-19-01

Kontakt telefoni:

  1. 012/531-900
  2. 065/9531-900

e-mail:

petrovicworldwide012@gmail.com

Lokacija