RUMUNIJA / SINAJA-JAŠI-BUKUREŠT

RUMUNIJA / SINAJA-JAŠI-BUKUREŠT

(04.-10.10.2022.- 6 dana / 4 noći autobusom) PROGRAM BR 29 / 04.06.2022

Rumunija je država u jugoistočnoj, delimično u srednjoj Evropi. Na istoku izlazi na Crno more, a graniči se na jugu sa Bugarskom, na jugozapadu sa Srbijom, na severozapadu sa Mađarskom, na severu sa Ukrajinom i na severoistoku sa Moldavijom. Glavni i najveći grad Rumunije je Bukurešt, a ostali veći gradovi su Jaši, Temišvar, Kluž-Napoka, Konstanca, Krajova i Brašov.
Moderna Rumunija je nastala kao personalna unija ujedinjenjem kneževina Moldavije i Vlaške za vreme kneza Aleksandra Joan Kuze 1859. Posle Berlinskog kongresa 1878. dobila je nezavisnost od Osmanskog carstva. Posle Prvog svetskog rata Transilvanija, Bukovina i Besarabija su se ujedinile sa Rumunijom. Posle Drugog svetskog rata, delove Rumunije (što grubo odgovaraju današnjoj Republici Moldaviji) je okupirao Sovjetski Savez, a Rumunija je postala socijalistička republika i članica Varšavskog pakta. Posle revolucije 1989. Rumunija je postala parlamentarna republika.

 

PROGRAM PUTOVANJA

 1. 1. dan: BEOGRAD -TEMIŠVAR – SINAIA – /620km/

Polazak autobusa u 20,00 h iz Beograda, ispred hale sportova na Novom Beogradu. Noćna vožnja sa kraćim odmorima.

 1. 2. dan: SINAJA

Dolazak u Sinaju u prepodnevnim časovima. Pre Drugog svetskog rata i abdikacije kraljevske porodice grad je bila letnja destinacija za odmor rumunske aristokratije. To je turisticki centar koji je smešten u dolini reke Prahovo u podnožju karpatskih planinskih vrhova. Sinaja leži na 767 i 860m nadmorske visine i nudi zimi raznovrsne mogucnosti za zimske sportove. Fakultativni obilazak manastira Sinaja (XII vek), nakon toga fakultativni odlazak do dvorca Peleš, jednim od najlepših dvoraca Evrope, letnjoj rezidenciji prvog rumunskog kraljevskog para. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 1. 3. dan: SINAJA – JAŠI – /350km/

Doručak. Dnevna vožnja za Jaši.koji se nalazi iza Karpata u severoistočnom delu Rumunije, u istorijskoj pokrajini Moldaviji, uz samu granicu sa današnjom državom Moldavijom. Grad je bio prestonica Kneževine Moldavije od XVI veka do 1861 god, kada je stvorena Rumunija. Obilazak grada starog jezgra grada, sa Gradskim trgom, i Palatom kulture koja je danas Muzej regije /panoramski/. Slobodno vreme u centru grada. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 1. 4. dan: JAŠI – /50 km/

Doručak. Odlazak do Saborne crkve posvećenoj Sretenju Gospodnjem, gde se nalaze mosti Svete Petke. Ovo je mesto gde dolaze na stotine hiljada vernika. Nakon toga odlazak do crkve Svetog Nikole, iz XV veka, najstarijoj crkvi čiji je ktitor moldavski knez Štefan ćel Mare /Stefan Veliki/, slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.

 1. 5. dan: JAŠI – BUKUREŠT – /400km/

Dorucak. Napuštanje hotel. Polazak za Bukurešt. Dolazak u popodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Odlazak u centar grada. Panoramski obilazak: Trijumfalna kapija, Palata Parlamenta, /druga gradjevina sveta/, šetnja centrom grada – Kraljevska zadužbina, /danas centralna univerzitetska biblioteka/, zdanje Senata, bivša kraljevska palata /danas Muzej umetnosti/  panoramski…. Slobodno vreme gradu…. Povratak u hotel. Noćenje.

 1. 6. dan: BUKUREŠT – CURTE DE ARGES – BANJA HERKULANE – BEOGRAD /600 km/

Dorucak. Napuštanje hotela. Polazak za grad Kurtja de Ardješa /Curte de Arges/ u kome se nalazilo sedište prve Vlaške mitropolije. Poseta dobro očuvanom kompleksu. Nastavak za Banju Herkulane. Slobodno vreme za setnju… Polazak za Beograd u večernjim časovima. Dolazak u Beograd oko ponoći.

 

CENA ARANŽMANA – 220 eur

doplata za 1/1 sobu 110 EURA / jednokrevetna soba na upit

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turisticke klase (tv,dvd,klima), na navedenoj relaciji, na bazi noćenja sa doručkom / kontinentalni
 • 1 noćenje sa doručkom u SINAJI,
 • 2 noćenja sa doručkom u JAŠI,
 • 1 noćenje sa doruckom u BUKUREŠTU
 • usluge stručnog vodiča tokom puta
 • troškove organizacije putovanja.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • fakultativne izlete (minimum 25 osoba)
 • ulaznice
 • medjunarodno putno osiguranje
 • doplata za 1/1 sobu – samo na upit

 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

– Dvorac Peleš i manastir Sinaja – 30 eur

 

NAČIN PLAĆANJA:

u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pred put (mogućnost plaćanja na rate do polaska) ili na rate deponovanim cekovima /dve rate do polaska ostatak DO 10.09.2020. GODINE

 

NAPOMENA:

 • MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog ne posedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlje evropske unije.
 • *ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA VAŽNOSTI MINIMUM JOŠ 6 MESECI PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
 • Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja PETROVIĆ WORLDWIDE-a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • Pomoćni ležaj je manji od standardnog-ležaj na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili sofa/fotelja na rasklapanje. Smeštaj treće osobe u sobi utiče na udobnost boravka (veličina sobe je standardna dvokrevetna sa dodatnim pomoćnim ležajem)
 • Kontinentalni doručak je lagani jutarnji obrok, koji se služi u ograničenim količinama, i sastoji se od jedne vrste peciva džema ili marmelade, maslaca ili margarina, čaja, filter kafe.
 • Smeštaj u hotele je prvog dana boravka posle 14 časova (retko je moguć raniji ulazak) a izlazak iz hotela oko 09 časova ujutro.

 

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 45 PUTNIKA. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  PETROVIC WORLDWIDE  
Organizator putovanja   PETROVIC WORLDWIDE , Licenca OTP 160/2021 Kategorija A

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 265-3300310022364-42
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2702066

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 069/62 40 84

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
069/62-40-84
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama