Salzburg

15.08.-19.08.2019.   (2 noćenja sa doručkom  – autobusom) 

PROGRAM BR. 17 OD 08.05.2019

POLASCI IZ POŽAREVCA,BEOGRADA I NOVOG SADA

                                                        

 

Salcburg je rodni grad kompozitora Volfganga Amadeusa Mocarta, a koji ima mnoštvo drugih atrakcija. Bad Išl (Bad Ischl) je svojevrsna ciljna tačka pri poseti austrijskim jezerima i beleži dugu istoriju turističke destinacije. Habzburška princeza Sofija baš u Bad Išlu je izlečila neplodnost. Kasnije je njen sin, car Franja Josif I, svake godine tamo provodio svoja leta. Svakako ne propustite da probate čuvene išlere u najpoznatijoj austrijskoj poslastičarnici.                                                                      Program putovanja:

1.Dan.– Polazak u 17.30h iz Pozarevca. Polazak  iz Beograda  – parking kod hale sportova na Novom Beogradu  u 19.30 časova. Iz Novog Sada polazak 20.45 h kod Lokomotive (tačno vreme polaska biće poznato 2 dana pred putovanje). Vožnja preko Hrvatske sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

2.Dan..Dolazak u Salzburg  u prepodnevnim časovima .Panoramsko razgledanje grada>: katedrala, palata i vrtovi Mirabel, kuca u kojoj je rodjen Volfgang Amadeus Mocart /fakultativni ulaz/ , cuvena gotska trgovacka uliica Getrajdegase ….. Slobodno vreme u gradu ili fakultativni odlazak funikularom / zicarom / do predivnog zamka Hohensal koji se nalazi iznad istorijskog jezgra grada.  Smeštaj u hotel posle  16:00 časova. Slobodno vreme za individualne aktivnosti i Nocenje

3.Dan.–Doručak.Fakultativni odlazak do  soping centra „ EUROPARK „Povratak  u hotel  . Slobodno vreme.Nocenje

4.Dan. Doručak .Napuštanje hotela.Odlazak do centra grada Fakultativni odlazak do carske banje Bad Isl. Banja je poznata po tome sto u doba Habzburgovaca bila cesto odrediste carske porodice., cak 60 godina je car Franja Josif Prvi provodio svoja leta u banji gde je imao svoju rezidenciju., koja dana danas i postoji sa prelepim vrtovima u banji.  U banji dan danas radi posta iz koje je 1914. Godine car Franc Jozef prvi poslao telegram i objavio rat Srbiji. Decenijama se ovde preplicu lekovita voda i raskos , od Salzburga je udaljena 55km. U banji u pesackoj zoni je cuvena poslasticarnica „Zauner“ koja ima najbolje islere u Evropi koju svaki turista ne zaobilazi.Slobodno vreme. Povratak u Salzburg. Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima . Noćna vožnja kroz Hrvatsku  i Srbiju sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

5.Dan.Dolazak u Novi Sad / Beograd /Pozarevac u ranim jutarnjim  časovima (u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima).

KRAJ PROGRAMA

                                             CENA ARANŽMANA : 149 eur                                                 

doplata za 1/1 sobu  80 eur /jednokrevetna soba naupit

 

 

Cena aranžmana obuhvata:

– prevoz autobusom turisticke klase(tv,dvd,klima)solo ili dubble decker, od 16 do 87 mesta, na navedenoj relaciji  /

– smeštaj u Salzburgu  -š iri centar grada –   u   hotelu na bazi 2 N/D ( doručak švedski sto) u 1/2 i 1/2 +1 sobama,

– panoramsko razgledanje Salzburga

– usluga stručnog vodiča

– troškove organizacije putovanja.

Cene aranžmana ne obuhvata:

– fakultativne izlete (minimum 25 osoba);

– međunarodno zdravstveno osiguranje 120  din po osobi, po danu

– ostale  individualne troškove.

ULAZNICE

Način plaćanja:

–  u dinarskoj  protivvrednosti po prodajnom kursu Credit agrocole  banke  na dan uplate, 30% prilikom rezervacije,   ostatak najkasnije 10  dana pred put (mogućnost plaćanja na rate do polaska).

 

Cena fakultativnih izleta: ( neophodan minimum 25 putnika )

– Zamak Hohensal , voznja funikularom , bez ulaznica   15 eur

– šoping centar “EUROPARK”                                              10 eur

– Izlet  u Banju BAD  IŠL                                                        20  eur

 

****Mole se putnici koji idu iz Novog Sada da prilikom rezervacije obavezno napomenu da ulaze u Novom Sadu !

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA :  Hotel “A.E.I.O.U. OEKOTEL Salzburg  Hotel se  nalazi u sirem centru grada –periferiji grada. Veliki besplatni privatni parkiralište i blizina autobusne stanice i autoput A1 omogućavaju lako doći do centra Salzburga od hotela A.E.I.O.U. OEKOTEL Salzburg. Ovaj praktični hotel ima 80 udobnih dvokrevetnih soba za jednokrevetnu ili dvokrevetnu upotrebu. Svi dolaze u potpunosti opremljeni sa satelitskom TV, Vi-Fi, grejanjem i sopstvenim kupatilom sa tušem. Takođe dostupne u hotelu su besplatni doručak na bazi švedskog stola, lift i Vi-Fi u javnim prostorima.
Hotel A.E.I.O.U. OEKOTEL Salzburg se nalazi na periferiji Salcburga, u zelenoj zoni.. Autobus zaustavljen samo 100 metara udaljen će goste odvesti do centra Salzburga za 20-30 minuta.  Svaka soba ima TWC,TVparking, restoran.,  Doručak švedski sto..Smeštaj u hotele je prvog dana boravka posle 15 časova (retko je moguć raniji ulazak) a izlazak iz hotela oko 09 časova ujutro.

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

NAPOMENA:

*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.

*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.

*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.

*Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

*Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).

* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja PETROVIC WORLDWIDEl-a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.

*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

*Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

PETROVIC WORLDWIDE zadržava pravo zamene ovih studija I apartmana  iste ili više kategorije.

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 60 PUTNIKA.

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  PETROVIC WORLDWIDE                                                                                                            Organizator putovanja PETROVIC WORLDWIDE, LicencaOTP br. 33/2018

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac

Matični broj: 21378330

Broj tekućeg računa: 330-0000053000798-95

Osoba za prijem reklamacija: Biljana Radovanovic 065/953-19-01

Kontakt telefoni:

  1. 012/531-900
  2. 065/9531-900

e-mail:

petrovicworldwide012@gmail.com

Lokacija