USKRS U ISTANBULU

Istanbul – grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz istoriju je nosio različita imena: Bizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul. Danas je Istanbul velegrad, sa preko 13 miliona stanovnika koji žive i rade na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad. Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – nigde ih nećete naći ovako isprepletene i neraskidivo povezane kao u Istanbulu.

 1.DAN : BEOGRAD  – POŽAREVAC – ISTANBUL.                                                                                                                                                             

Sastanak grupe u 14.30 časova,na parking kod hale sportovaRanko Žernavica  na Novom Beogradu  . Polazak autobusa u 15.00 časa. Iz Požarevca polazak u 16.00h sa parking kod Dis-a  Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.

2.DAN : ISTANBUL.                                                                                               

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim  časovima. Panoramski razgled grada . Smeštaj u hotel. Pesacka tura –odlazak do Kapali čaršije I samog centra grada. Slobodno vreme .  Noćenje.

3.DANISTANBUL.                                                                                                                                              

Doručak. Polazak na fakulatativni obilazak  sa lokalnim vodičem Trga Sultan Ahmed, nekadašnjeg Antičkog hipodroma, obilazak Plave džamije, Aja Sofije i Topkapi dvorca... .  Slobodno vreme za shoping i individualne aktivnosti.  Povratak u hotel.Noćenje.

4.DANISTANBUL                                                                                                                                               

Dorucak. Napuštanje hotela.   Polazak na fakultativnu posetu  na USKRS  Vaseljenskoj Patrijaršiji.  Nakon toga polazak na fakultativno krstarenje Bosforom. U 18.00h polazak za Srbiju .Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim odmorima usputnim zadržavanjima.

5.DAN POŽAREVAC-BEOGRAD

Dolazak u Požarevac /Beograd u jutarnjim časovima u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima.

 

CENA : 85 eur

CENA ARANŽMANA UZ KUPLJEN KUPON…. 78 eur

ARANŽMAN OBUHVATA:

*     Autobuski  prevoz na navedenoj relaciji  ( audio, video opremljenosti, klima)

 • smeštaj u Istanbulu hotelu u 1/2 ili 1/3 sobama , na bazi 2 noćenja sa doručkom /švedski sto
 • obilaske prema programu putovanja,
 • usluge stručnog vodiča za vreme trajanja aranžmana,
 • troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • fakultativne izlete i ulaznice,
 • međunarodno zdravstveno osiguranje 120 din po osobi po danu za osobe do 70 godina
 • individualni troškovi 

CENA FAKULTATIVNIH IZLETA:

 • Obilazak Aja Sofije, Plave Dzamije i Top Kapi palate (ulaznice i vodic) – 45eur, (min 20 osoba), uračunate ullaznice, slušalice , lokalni vodič
 • Krstarenje Bosforom sa posetom Vaseljenskoj patrijaršiji – 25 eur

USLOVI PLAĆANJA:

*Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Credit agrocole banke  , na dan uplate. 

NAČIN PLAĆANJA:

-Gotovinski – uplata avansa od 30%od ukupne cene aranžmana po osobi prilikom rezervacije,a ostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja

POPUSTI :

*  Dete do 2 -12 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 20%  ,ima svoje mesto u autobusu

DOPLATE:

* Doplata za 1/1 sobu je  50 €

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA :

OPIS HOTELA:  HOTEL “EBRU HOTEL AKSARAY” se nalazi u centru starog dela grada Istanbula—Aksaray   U hotelu je dostupan WI-FI, Sobe su 1/2i1/3 .Svaka soba poseduje klimu I zasebno kupatilo, TV U svom sastavu poseduje restoran nacionalne kuhinje I kafe bar.

Ili neki slican hotel iste kategorizacije u starom delu grada Istanbula . 

* Putnici će biti obavešteni u kom hotelu će biti smešteni na bazi navedene usluge jedan dan   pred polazak. U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova  (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 12:00 časova, po lokalnom vremenu.

Minimum za realizaciju putovanja 60 putnika                                                             

NAPOMENA:

*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.

*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.

*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.

*Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

*Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).

* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja PETROVIĆ WORLDWIDE nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.

*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

*Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

/

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

 Organizator putovanja  zadržava pravo zamene ovih studija I apartmana  iste ili više kategorije.

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

 

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 60 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA PETROVIĆ WORLDWIDE

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac

Matični broj: 21378330

Broj tekućeg računa: 330-0000053000798-95

Osoba za prijem reklamacija: Biljana Radovanovic 065/953-19-01

Kontakt telefoni:

 1. 012/531-900
 2. 065/9531-900

e-mail:

petrovicworldwide012@gmail.com

Lokacija