VASKRS U PRAGU

VASKRS U PRAGU
(13.04.-18.04.2023/3 noćenje   – autobusom)

 

Program putovanja:

1.Dan: POŽAREVAC/NOVI SAD /BEOGRAD
Polazak iz  Iz Požarevca u 17..30h parking kod Dis-a.Polazak iz Beograda 19.00h sa parkinga kod hale sportova na Novom Beogradu.   Vožnja preko Mađarske, Slovačke sa kraćim usputnim pauzama radi odmora.

2.Dan: PRAG
Dolazak u Prag, glavni grad Republike Češke, u prepodnevnim satima. Panoramsko –pešačka tura upoznavnaje grada sa lokalnim vodičem (bez ulaska u objekte): Hradčani – Praški dvorac, Katedrala Svetog Vita, Bazilika Svetog Đorđa, novi i stari kraljev dvorac, Predsednička palata mala strana, Karlov most, Stari trg, Gradska većnica, Crkva svete Marije od Tina, Astronomski sat –Orloj, Vaclavske namesti, Strahovski manastir, Loreta, Biskupsi dvorac, Jevrejska četvrt, Pariska ulica…Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Smeštaj u hotel. Noćenje.

3.Dan: PRAG – KARLOVE VARI-PRAG
Doručak. . Nakon doručka celodnevni fakultativni izlet do Karlovih Vari. Obilazak banje, njenih čuvenih lekovitih izvora termalne vode i kolonada (Termal Spring, Market Collonade…), Crkve Sv Marije Magdalene, Ruske pravoslavne crkve Sv. Petra i Pavla… Čuveni pisci, kompozitori, istorijske ličnosti su boravile u ovoj banji (Karlo IV, Gete, Mozart, Petar Veliki…), kao i većina holivudskih glumaca koji svake godine posećuju Karlove Vari povodom filmskog festivala. Povratak u Prag. Slobodno vreme  Noćenje.

4.Dan: PRAG-DREZDEN –PRAG
Doručak, Nakon doručka fakultativni izlet  do Drezdena, grada na istoku Nemačke koji je zbog svog izuzetnog kulturnog značaja nazvan i Firencom na Elbi. Po dolasku obilazak grada: opera Zemper, Palata Cvinger, Bogorodičina crkva, Dvorska crkva, Rezidencijalna palata u okviru koje je čuveni „Zeleni trezor“, palata Tašenberg, deo nekadašnih gradskih zidina, Avgustov most. Slobodno vreme. Povratak u Prag.Slobodno vreme. Noćenje

5.Dan: PRAG – KRSTARENJE VLTAVOM
Doručak.Napuštanje hotela. Fakultativno krstarenje brodom Vltavom. U večernjim časovima polazak za Srbiju. . Vožnja preko Slovačke, Mađarske sa usputnim pauzama radi odmora.

6.Dan: NOVI SAD/BEOGRAD/POŽAREVAC
Dolazak u prepodnevnim časovima.

CENA ARANŽMANA ….. 169 eur

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

*Prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji (audio i video),  
*3 noćenja sa doručkom /svedski sto / u hotelu 4**** u Pragu u 1/2 i 1/2+1sobama
* Obilazak grada sa lokalnim vodičem
*Usluge licenciranog turističkog vodiča tokom putovanja 
*Troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

*Putno zdravstveno osiguranje
* Individualne troškove putnika DOPLATA ZA 1/1 – 80 eur

Fakultativne programe:(minimum za realizaciju 25 putnika)

*Izlet Karlove Vary -30 eur
* Krstarenje Vltavom -15 eur
* Drezden – 35 eur   

Fakultativni izleti: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza,parking, vodiča, ulaznica, organizacije…Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je lokalni partner.

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA ;Hoteli se nalaze u širem centru grada  Svaka soba ima tuš/wc, TV, tel. Smeštaj u hotele je prvodanaboravkaposle 14 časova (retko je moguć raniji ulazak-postoji mogucnost ako su spremne sobe od predhodne grupe da se udje u smeštajne kapacitete ranije ) a izlazak I hotelaoko 09 časova ujutro.

Hotel “ ADEBA” 3*** ILI SLICAN ,  .Nalazi se u širem centru grada,  Svaka soba ima TV, tus wc, , wi-fi .Doručak -Švedski sto.

Način plaćanja–  u dinarskoj protivvrednosti po SREDNJEM KURSU NBS na dan uplate, 30% prilikom rezervacije,   ostatak najkasnije 10  dana pred put (mogućnost plaćanja na rate –  deponovanim cekovima do oktobra 2022./Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja  I kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

NAPOMENA:

*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.

*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA MINIMUM 6 MESECI SA DATUMOM POVRATKA SA PUTOVANJA   .

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih I drugih isprava.
*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
*Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa I zavise od broja prijavljenih putnika.
*Termini fakultativnih izleta su promenljiv ii zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika I objektivnih okolnosti.
*Sadržaj panoramskog razgledanja I obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom I slično).
* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programim putovanja Petrovic worldwide  nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija I spomenik kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
*Dužina trajanja slobodnog vremenaza individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. Dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska I daljeg rasporeda u aranžmanu).
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika I filmovi koji se puštaju, neutraln I po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, ii majte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima osećaj kolektivizma.
*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
*Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu I stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju zaiste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu internet I nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka internet usled tehničkih problema

PETROVIĆ WORLDWIDE  zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 55 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  PETROVIC WORLDWIDE,
Organizator putovanja PETROVIC  WORLDWIDE , Licenca br. OTP 160/2021 Kategorije A

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 265-3300310022364-42
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2701521

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 069/62 40 84

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
069/62-40-84
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama