Beč – 28.10.-31.10.2022.

BEČ

1 noćenje – autobusom / 28.10.-31.10.2022.

Beč – Zadivljujuća arhitektura i bogata kulturna ponuda nekada carskog grada Beča čine ga jednom od omiljenih turističkih destinacija u svetu. Velika četvorka – Hajdn, Mocart, Betoven i Šubert čini ga gradom muzike. Beč nije samo grad valcera, prelepih dvoraca i bogatih muzejskih kolekcija već i mesto u kome se možete opustiti uz zaher tortu, uživati u pogledu sa velikog panoramskog točka ili posetiti po mnogima najbolji zoološki vrt u Evropi.

 

PROGRAM PUTOVANJA

 1. 1. dan

Polazak iz Smedereva u 19.00h sa parkinga kod tvrdjave. Noćna vožnja preko Mađarske sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

 1. 2. dan

Dolazak u Parndorf u jutarnjim časovima. Nakon slobodnog vremena u soping centru polazak za Beč. Panoramsko razgledanje grada. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.

 1. 3. dan

Doručak. Napuštanje hotela. Odlazak do centra grada. Fakultativni odlazak u Šenbrun palatu. Nakon palate fakultativni obilazak Dunav tornja. Slobodno vreme. Polazak za Srbiju u popodnevnim časovima. Noćna vožnja kroz Madjarsku i Srbiju sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.

 1. 4. dan 

Dolazak u Smederevo u ranim jutarnjim časovima (u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima).

 

Cena aranžmana – 99 eur

doplata za 1/1 sobu 40 EURA / jednokrevetna soba na upit

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turisticke klase (tv,dvd,klima)
 • smeštaj u Beču u hotelu na bazi 1 N/D ( doručak švedski sto) u 1/2 i 1/2 +1 sobama
 • panoramsko razgledanje Beča
 • usluga stručnog vodiča
 • troškove organizacije putovanja

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • fakultativne izlete (minimum 25 osoba)
 • međunarodno zdravstveno osiguranje
 • ostale individualne troškove.

 

Način plaćanja:

 • u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10 dana pred put

 

Cena fakultativnih izleta: ( neophodan minimum 25 putnika )

 • palata Šenbrun – 30 eur
 • Dunav toranj – 20 eur

 

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • Svi hoteli nalaze se na periferiji grada – širi centar grada. Doručak je švedski sto. Smeštaj u hotele je prvog dana boravka posle 15 časova (retko je moguć raniji ulazak) a izlazak iz hotela oko 09 časova ujutro.
  HOTEL EVENT PYRAMIDE 4**** KOMPLETNO RENOVIRAN HOTEL !!!!!! Hotel se nalazi na periferiji grada južno od Beča u Vosendorfu preko puta najveceg austrijskog trznog centra SCS. Tramvaj-voz stoji preko puta hotela i treba mu 30min do centra grada. Hotel ima aperitiv bar, restoran, sef, parking, bazen sauna. Sobe su TWC, TV, klima. Sobe su 1/2 I 1/2+pomoćni lezaj. Doručak – švedski sto.

 

NAPOMENA:

* MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.
* ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.
ROK VAŽENJA PASOSA 6 MESECI POSLE ZAVRSETKA PUTOVANJA.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
* Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
* Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
* Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
* Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja PETROVIĆ WORLDWIDE  nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.
* Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
* Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema

PETROVIC WORLDWIDE zadržava pravo zamene ovog hotela iste ili više kategorije
Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 50 PUTNIKA. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA PETROVIĆ WORLDWIDE Organizator putovanja HEDONIC TRAVEL, Licenca br. OTP 160/2021 Kategorija A

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 265-3300310022364-42
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2702066

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 069/62 40 84

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
069/62-40-84
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama