BITOLJ-KRF-PARALIA – 19.09.-25.09.2022.

BITOLJ – KRF – PARALIA

(19.09.-25.09.2022. – 6 noćenja autobusom)

 

 

PROGRAM PUTOVANJA

 1. 1. dan – 19.09. BEOGRAD-KUMANOVO-BITOLJ

Sastanak putnika u 5.30h ispred Doma vojske u Beogradu. Polazak u 6.00h. Putovanje sa usputnim zadržavanjima radi odmora, pasoških i carinskih formalnosti. Dolazak u Kumanovo i odlazak na brdo Zebrnjak. Obilazak spomen kosturnice gde počivaju posmrtni ostaci 678 poginulih u Kumanovskoj bici. Nastavak putovanja ka Bitolju. Obilazak Srpskog vojničkog groblja. Odlazak na Pelister i smeštaj u hotel. Slobodno popodne. Večera. Noćenje.

 1. 2. dan – 20.09. BITOLJ-KRF

Doručak. Polazak za Krf. Dolazak u popodnevnim časovima i smeštaj u hotel. Večera. Noćenje.

 1. 3. dan – 21.09. KRF-VIDO-KRF

Doručak. Odlazak za grad Krf. Odlazak na ostrvo Vido, obilazak Srpske kuce, crkve sv. Spiridona, slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.

 1. 4. dan – 22.09. GUVIJA-AGIOS METEOS

Doručak. Odlazak do Guvije do spomen ploće, mesta iskrcavanja srpske vojske na Krf u I svetskom ratu. Nakon toga odlazak do
Agios Meteosa do groblja i spomenika borcima Drinske divizije, mesto gde je bio jedan od četri največa srpka vojna logora. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

 1. 5. dan – 23.09. KRF-METEORI-PARALIA

Doručak. Polazak ka Meteorima. Kratka pauza u radionici ikona i i nakon toga obilazak jednog od manastira Meteori. Nastavak putovanja ka Paraliji. Dolazak u Paraliju u večernjim časovima. Smeštaj. Večera. Noćenje.

 1. 6. dan – 24.09. PARALIA-SOLUN-PARALIA

Doručak. Polazak za Solun. Odlazak na Srpsko vojničko groblje Zejtinlik. Nakon toga obilazak crkve sv. Dimitrija i slobodno
vreme u Solunu do polaska za Paraliju. Polazak za Paraliju u popodnevnim časovima. Slobodno vreme. Večera. Noćenje.

 1. 7. dan – 25.09. PARALIA – POLIKASTRON

Doručak. Polazak za Polikastron. Obilazak memorijalnog spomen parka iz Prvog svetskog rata. Nastavak putovanja ka Skoplju. Obilazak grada, slobodno vreme. Nastavak putovanja ka Srbiji. Dolazak u Beograd oko ponoći.

Kraj programa.

 

CENA ARANŽMANA – 400 eur

doplata za 1/1 sobu 50% od cene aranžmana / jednokrevetna soba na upit

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turisticke klase (tv,dvd,klima)
 • smeštaj na Krfu u hotelu na Krfu na bazi usluge polupansion u 1/2, 1/3 sobama – 3 noćenja, Smeštaj na Pelisteru – Bitolj hotel Molika 3*** na bazi 1 polupansiona u 1/2 i 1/3 sobama i Smeštaj u Paraliji na bazi 2 polupansiona u apartmanima u 1/2 i1/3
 • Obilazak grada Krfa, odlazak na ostrvo Vido, Agios Meteos, Guvija, Solun, Polikastron
 • usluge stručnog vodiča
 • troškove organizacije putovanja
 • trajekt i brod za ostrvo Vido
 • ulaznice za 1 manastir Meteora

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje – 1200 din za osobe do 70 godina, preko 70 godina – 2400 din
 • ostale neimenovane individualne troškove, boravišna taxa i osiguranje – plaćanje na licu mesta

 

NAČIN PLAĆANJA:

– u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate, 40% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7 dana pred put (mogućnost plaćanja na rate deponovanim čekovima – oktobar, novembar, decembar do 20.12.2022. – čekovi se deponuju odmah prilikom rezervacije najkasnije 7 dana pre polaska na put)

 

NAPOMENA:

 • MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u Grčku.
 • ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA I VAŽNOST PASOŠA MINIMUM 3 MESECA OD DANA POVRATKA SA PUTOVANJA. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
 • Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
 • Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
 • Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
 • U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja PETROVIĆ WORLDWIDE-a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
 • Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
 • Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
 • Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

 

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:

 • HOTEL NA KRFU – ime hotela će se znati u zavisnosti od broja prijavljenih putnika, usluga polupansion sobe 1/2 i 1/3 Usluga – doručak – švedski sto, večera – meny
 • HOTEL MOLIKA 3* Nalazi se na Pelisteru – Bitolj. Usluga je doručak – švedski sto, večera – meny. Sobe su 1/2, 1/3 STUDIA I APARTMANI – PARALIA – se nalaze u samom centru Paralie sa ishranom je usluga na bazi polupansiona. Doručak švedski sto, večera – meny. Studi i apartmani su 1/2i1/3.

 

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 40 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  PETROVIC WORLDWIDE  
Organizator putovanja   PETROVIC WORLDWIDE , Licenca OTP 160/2021 Kategorija A

POŠTOVANI PUTNICI, MOLIMO VAS DA SE DOBRO UPOZNATE SA USLOVIMA ZA ULAZAK U STRANE ZEMLJE ZA KOJE PLANIRATE PUTOVANJA S OBZIROM DA SE USLOVI MENJAJU PERIODIČNO. NAJPOUZDANIJE INFORMACIJE SE NALAZE NA SAJTU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje (kliknite na link)

 

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 265-3300310022364-42
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2702066

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 069/62 40 84

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
069/62-40-84
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama