BRATISLAVA – NOVA GODINA

BRATISLAVA – NOVA GODINA (autobusom)

2 NOĆENJA / 4 DANA  30.12.2021. – 03.01.2022.
Hotel “PLUS” 3*** Program br. 31./01.11.2021

Bratislava je smeštena na obalama moćnog Dunava, sa svojom istočnom stranom na kojoj se nalazi istorijsko gradsko jezgro sa prelepim građevinama, dok je na zapadnoj strani noviji deo grada poznat kao Petržalka. Velelepne katedrale, romantična kaldrmisana šetališta, moderni kafići ili neobični muzeji u Bratislavi, na trenutak će učiniti da se osećate kao da ste u Beču. Ova šarmantna metropola je pravo mesto za novogodišnje putovanje gde ćemo uživati sa svim čulima.

 

PROGRAM

 1. 1.DAN, 30.12.2021. POŽAREVAC – BEOGRAD – BRATISLAVA
  Polazak u 18.30h iz Požarevca sa parkinga kod Dis-a. Iz Beograda polazak u 20.00h sa parkinga kod hale sportova Novi Beograd. Proveriti vreme polaska dva dana pre puta. Noćna vožnja kroz Vojvodinu prema Mađarskoj i Slovačkoj.
 2. 2.DAN, 31.12.2021. BRATISLAVA
  Dolazak u Bratislavu. Slobodno vreme do smeštaja u hotel oko 14h. Fakultativni odlazak – transfer na DOČEK NOVE 2022. GODINE u centar grada i povratak iz grada u 01.00h u hotel.  Noćenje.
 3. 3.DAN, 01.01.2022. BRATISLAVA
  Doručak. Nakon doručka odlazak na panoramsko razgledanje grada: brdo Slavin, Glavni Trg, Pozoriste, Katedrala Sv.Martina, Mihaljska Kula, Palata Grasalkovič. Slobodno vreme. Povratak u hotel.  Noćenje.
 4. 4.DAN, 02.01.2022. BRATISLAVA – BUDIMPEŠTA
  Doručak
  . Napušatanje hotela. Polazak za Budimpeštu. Panoramski obilazak Budimpešte: Trg Heroja, Opera, dvorac Vajdhunjadi, Andraši bulevar, Parlament (nije predvidjena grupna poseta), Budimski dvorac (Kraljevska palata), Ribarska kula, crkva Matije Korvina, Citadela… Slobodno vreme za idividualne aktivnosti ili individualnu šetnju Vaci ulicom, Srpskom ulicom. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta – tržni centar Campona i Tropikarijum, gde se na zanimljiv način možete upoznati sa biljnim i životinjskim svetom tropskih predela. U večernjim časovima fakultativno krstarenje brodom po Dunavu. U kasnim večernjim časovima polazak za Srbiju.
 5. 5.DAN, 03.01.2022. BEOGRAD – POŽAREVAC
  U jutarnjim časovima dolazak.

 

Cena aranžmana – 119 eur

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po Srednjem kursu Narodne banke Srbije

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
 • smeštaj u Bratislavi – hotel PLUS 3*** (2 noćenja sa doručkom – kontinentalni švedski sto)
 • obilaske prema programu (Bratislava I Budimpešta – panorama grada)
 • troškove organizacije i vođenja aranžmana
 • Usluge licenciranog vodiča tokom celog puta

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje 700 din po osobi do 70 godina
 • ulaznice i fakultativne izlete.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 25 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust 50%, deca od 0-2 godine besplatno):

 • Tropikarijum (sa ulaznicom) i tržni centar Campona – 15 € odrasli, Samo trzni centar Campona 7 eur
 • Krstarenje Dunavom 20 eur
 • transfer za fakultativni izlet na docek Nove godine do centra grada i nazad 31.12. – 10 eur

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova
  rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina
  po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

 

DOPLATE:

*  ZA 1/1 SOBU: 40 eur

POPUSTI:

 • deca od 0 – 2 godine popust 100% u pratnji dve punoplatežne osobe (nemaju nikakvu uslugu, ni lezaj ni mesto u autobusu)
 • deca od 2 – 6 godina popust 50% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, zajednički ležaj)

 

SOPSTVENI PREVOZ:

 • CENA ARANŽMANA SE UMANJUJE ZA10 eur
 • pre polaska na put podići u agenciji vaučer, koji mogu tražiti granične vlasti prilikom ulaska u druge zemalje
 • postoji mogućnost dodatnih noćenja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)

 

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana):

  • NOVI SAD – polazak sa parkinga kod auto puta kod Rode
  • OSTALA MESTA – postoji mogućnost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd – Novi Sad – Horgoš (granica sa Mađarskom)

 

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

*   30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 15 dana pre putovanja,ili čekovima gradjana na tri mesečne rate, deponovani čekovi.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se
  poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude
  registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od
  mogućnosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje.
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko
  dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

 

OPŠTE NAPOMENE:

 • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska
 • Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radiusputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr.
  dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani
  program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na
  granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom
  putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna
  novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web-stranici Delegacije Evropske unije u
  Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične
  vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • NAPOMENA – ZA ZEMLJE EVROPSKE UNIJE – PASOŠ MORA IMATI VAŽNOST MINIMUM JOS 3 TRI MESECA PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

 • Smeštaj je u Bratislavi (Slovačka) u hotelima sa 3* – Lokacija – širi centar grada – periferija
 • hotel “PLUS ” 3**** http://hotelplus.sk/en – Hotel se nalazi 5km od centra grada, 700m od trznog centra Avion. Sve sobe su 1/2i1/2+1 opremljene sa TWC, TV, Doručak kontinentalni švedski sto.Hotel ima restoran, bar. U slucaju nepredvidjenih okolnosti zbog kovid mera agencija ce izvrsiti smestaj putnika u bilo koji hotel sa 3* ili 4* uz saglasnost putnika.

 

NAPOMENA:

* MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.

* ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.

* Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

* Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.

* Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.

* Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

* Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).

* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja PETROVIĆ WORLDWIDE  nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.

* Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

*Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema

* Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

 

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 50 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  PETROVIC WORLDWIDE  
Organizator putovanja   PETROVIC WORLDWIDE , Licenca OTP 160/2021 Kategorija A

 

POŠTOVANI PUTNICI, MOLIMO VAS DA SE DOBRO UPOZNATE SA USLOVIMA ZA ULAZAK U STRANE ZEMLJE ZA KOJE PLANIRATE PUTOVANJA S OBZIROM DA SE USLOVI MENJAJU PERIODIČNO. NAJPOUZDANIJE INFORMACIJE SE NALAZE NA SAJTU MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA www.mfa.gov.rs/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje (kliknite na link)

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 265-3300310022364-42
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2702066

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 069/62 40 84

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
069/62-40-84
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama