Istanbul 27.10.-02.11., 10.11.-15.11. 2021.

ISTANBUL

27.10.-02.11. i 10.11.-15.11. 2021 / 6 DANA AUTOBUSOM – 3 NOĆENJA / PROGRAM BR. 27/27.08.2020

Istanbul – grad koji leži na dva kontinenta, spoj istoka i zapada, Evrope i Azije, sa svojom raskošnom kulturnom ostavštinom, nikad ne prestaje da oduševljava. Uobličile su ga četiri snažne civilizacije: grčka, rimska, vizantijska i osmanlijska. Kroz istoriju je nosio različita imena: Bizantion, Novi Rim, Konstantinopolj, Carigrad i Istanbul. Danas je Istanbul velegrad, sa preko 13 miliona stanovnika koji žive i rade na dva kontinenta. Moderni Trg Taksim ili kvartovi Bejoglu i Osmanbej, će učiniti da se osećate kao u bilo kojoj svetskoj metropoli, dok ćete se šetajući Sultanahmet trgom neizbežno vratiti par stotina ili čak hiljada godina unazad. Novo i staro, Orijent i Evropa, islam i hrišćanstvo – nigde ih nećete naći ovako isprepletene i neraskidivo povezane kao u Istanbulu.

 

1.DAN: BEOGRAD/POŽAREVAC
Polazak iz Beograda u 14.30h. Polazak iz Požarevca u 16.00h. Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.

2.DAN: ISTANBUL.
Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada: Zlatni  rog, Galata most, centar grada, Taksim. Smeštaj u hotel. Šetnja do Kapali čaršije, prodavnice koze… Slobodno vreme. Noćenje.

3.DANISTANBUL.
Doručak. Polazak na fakulatativni obilazak sa lokalnim vodičemTrga Sultan Ahmed, nekadašnjeg Antičkog hipodroma, obilazak Plave džamije, Aja Sofije i prvodg dela Topkapi dvorca-prvo dvorište…
Slobodno vreme za shoping i individualne aktivnosti.  Povratak u hotel. Noćenje.

4.DANISTANBUL
Dorucak. Polazak na fakultativni odlazak do Vaseljenske Patrijaršije. I nakon toga polazak na fakultativno krstarenje
Bosforom. Povratak u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

5.DAN: ISTANBUL
Doručak. Fakultativni odlazak na Azijsku stranu. Povratak u centar grada. Slobodno vreme do polaska za Srbiju. U 14h polazak za Srbiju. Noćna vožnja preko Bugarske sa kraćim usputnim zadržavanjima.

6.DAN: POŽAREVAC/BEOGRAD
Dolazak u jutarnjim casovima.

 

CENA ARANŽMANA:  110 eur

 

ARANŽMAN OBUHVATA:
* Autobuski  prevoz na navedenoj relaciji  ( audio, video opremljenosti, klima)
* smeštaj u Istanbulu hotelu u 1/2 ili 1/3 sobama , na bazi 3 noćenja sa doručkom / švedski sto
* obilaske prema programu putovanja,
* usluge stručnog vodiča za vreme trajanja aranžmana,
* troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
* fakultativne izlete i ulaznice,
* međunarodno zdravstveno osiguranje 700 din za osobe do 70 god. starosti.
* individualni troškovi       

CENA FAKULTATIVNIH IZLETA – MINIMUM 20 OSOBA PO IZLETU :
* Obilazak Aja Sofije, Plave Dzamije i Top Kapi palate – PRVO DVORIŠTE / PRVI DEO – BEZ ULASKA U DRUGE DELOVE  PALATE  – 30eur
* Krstarenje Bosforom sa posetom Vaseljenskoj patrijaršiji – 25eur
* Izlet na Azijsku stranu – 10eur
CENA PAKETA  SVIH IZLETA   –  60 EUR

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po Srednjem kursu NBS, na dan uplate.
NAČIN PLAĆANJA:
* Gotovinski – uplata avansa od 30% od ukupne cene aranžmana po osobi prilikom rezervacije, a ostatak najkasnije 15 dana pre početka putovanja
* cekovima gradjana na tri rate mesečne  deponovanim čekovima pre početka usluga
POPUSTI: * Dete do 2 -12 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 30%, ima svoje mesto u autobusu
DOPLATE: * Doplata za 1/1 sobu je  65 €

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:
OPIS HOTELA: HOTEL “QLALELI HOTEL”, “DINAR”, “GRAND GROS” ili sličan koji se nalazi u centru starog dela grada Istanbula-LALELI.   U hotelima je dostupan WI-FI, Sobe su 1/2 I 1/3. Svaka soba poseduje klimu i zasebno kupatilo, TV. U svom sastavu poseduje restoran nacionalne kuhinje I kafe bar. *U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 časova  (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 12:00 časova, po lokalnom vremenu.

NAPOMENA:
* MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vreme na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.
* ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA. MINIMUM VAŽNOST PASŠA MORA BITI 6 MESECI  OD DANA POVRATKA SA PUTOVANJA.
* Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
* Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
* Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
* Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
* Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Petrović worldwide -a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
* Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.
* Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
* Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

PETROVIĆ WORLWIDE zadržava pravo zamene ovih hotela  iste ili više kategorije. 

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 50 PUTNIKA. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  PETROVIĆ WORLDWIDE
Organizator putovanja   PETROVIĆ WORLDWIDE , Licenca OTP 160/2021 Kategorija A

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 265-3300310022364-42
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2702066

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 069/62 40 84

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
069/62-40-84
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama