OHRID

OHRID

02.07.-06.07.2020 /5 DANA AUTOBUSOM-2 NOĆENJA

1. DAN – Polazak iz Beograda u 20.00h sa parkinga kod hale sportova na Novom Beogradu. Iz Pozarevca polazak u 21.00h sa parkinga kod Dis-a . Iz Kragujevca u 22.00h sa parkinga kod Rode.  .Vožnja prema Ohridu udobnim autobusima preko Leskovca, Vranja i Skoplja sa kraćim usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti.
2. DAN . Dolazak u Ohrid u prepodnevnim časovima. Obilazak grada u pratnji lokalnog vodiča (spomenik ohridskim prosvetiteljima Klimentu i Naumu, manufaktura papira, crkva Sv. Sofije, tvrđava cara Samuila iz 10.veka, odakle se pruža predivan pogled na samo jezero i grad, crkva Sv. Bogorodice Perivlepte, Rimski teatar, crkva Sv.Jovan Kaneo iz 13.veka. Mesto okupljanja grupe je Trg pored pristaništa, ispred spomenika Sv. Klimenta).Slobodno vreme Smeštaj u hotel. Slobodno vreme …. . Noćenje.
3. DAN – Dorucak.Fakultativni izlet  brodom za Sv. Naum .. Obilazak manastira koji je posvećen Sv. Naumu, učeniku Ćirila i Metodija koji ga je i sam izgradio 900.god. Manastir se nalazi na južnoj strani jezera na izvorima Crnog Drima 30-ak km od grada.  Povratak u Ohrid.Slobodno vreme. U večernjim časovima fakultativni odlazak na večeru sa muzikom……… Noćenje.
4. DAN –Doručak. Polazak za Skoplje. . Po dolasku u Skoplje slobodno vreme za obilazak grada, polazak za Kragujevac/Požarevac /Beograd  u popodnevnim časovima. Dolazak u Kragujevac/Požarevac/Beograd  u noćnim satima

CENA ARANŽMANA ….   89 eur
Cena aranzmana uz kupljen kupon 80 eur

ARANŽMAN OBUHVATA:
* Autobuski  prevoz na navedenoj relaciji  ( audio, video opremljenosti, klima)
* smeštaj na Ohridu hotelu  sa  3* u 1/2 ili 1/3 sobama , na bazi 2 noćenja sa doručkom /švedski
* obilaske prema programu putovanja,
* usluge stručnog vodiča za vreme trajanja aranžmana,
* troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
* fakultativne izlete i ulaznice,
* međunarodno zdravstveno  osiguranje 120 din po osobi po danu
* individualni troškovi

CENA FAKULTATIVNIH IZLETA:
* Voznja brodom sa posetom Svetog Nauma -15 eur , Fakultativna večera sa muzikom – 15 eur   

USLOVI PLAĆANJA:
*Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po SREDNJEM KURSU NBS , na dan uplate. Ili na 3 rate 30% odmah ostatak  cekovima ili administrativnom zabranom

POPUSTI :
*  
Dete do 2 -12 godina u sobi sa dve punoplatežne osobe ostvaruje popust od 20%  ,ima svoje mesto u autobusu

DOPLATE:
* Doplata za 1/1 sobu je  45 €

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA :
OPIS HOTELA:  HOTELI “ČINGO” , “KLIMETICA” , “PELA”  U hotelima je dostupan WI-FI, Sobe su 1/2i1/3 .Svaka soba poseduje klimu I zasebno kupatilo, TV  U svom sastavu poseduje restoran nacionalne kuhinje I kafe bar. * U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova  (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 12:00 časova, po lokalnom vremenu.

NAPOMENA:
*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.
 Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.

*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.

*Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

*Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).

* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Petrović worldwide -a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.

*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

*Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

PETROVIĆ WORLWIDE zadržava pravo zamene ovih hotela  iste ili više kategorije.

 

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 55 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  PETROVIĆ WORLDWIDE

Organizator putovanja   PETROVIĆ WORLDWIDE , Licenca br.OTP 286 Kategorije A20

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 265-3300310022364-42
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2702066

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 069/62 40 84

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
069/62-40-84
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama