Paralijia-Solun- obilazak Meteora

Paralijia-Solun- obilazak Meteora
28.04.-03.05.2023. / 3 noćenja – autobusom

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan .
Polazak iz Beograda, kod hale sportova na Novom Beogradu    u 19:00 časova. Polazak iz Požarevca u 20.30h sa parkinga kod Dis-a .  Noćna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju sa usputnim kraćim zadržavanjima radi odmora i granicnih formalnosti.

2.dan . Dolazak u Paraliju u prepodnevnim casovima. Slobodno vreme do smestaja u apartmane. Smestaj oko 14h. Slobodno vreme za odmor. Noćenje.
3. dan  U prepodnevnim časovima  Fakultativni odlazak do grada Soluna , Obilazak Soluna: Bela Kula, Via Egnatia, Crkva Svetog Dimitrija, Srpsko vojničko groblje na Zejtinliku Slobodno vreme za šoping. U popodnevnim casovima povratak  u Paraliju .Slobodno vreme.  Nocenje
4.dan .  – U ranim jutarnjim časovima polazak na izlet do Manastira Meteora. Poseta radionici vizantijskih ikona u podnožju Meteora – (veliki izbor originalnih suvenira i rukom rađenih ikona). Obilazak manastira Veliki Meteori . Povratak preko Kalambake. Pauza za fakultativni  ručak. . Povratak u večernjim časovima.  Noćenje.

5.dan –Do 09h  
Napuštanje apartmana . Slobodno vreme ili fakultativni polazak za mesto Litohoro,  odlazak do Zevsove kade. Povratak u podnevnim casovima .Slobodno vreme za soping. Polazak za Srbiju u 17.00h   Vožnja preko graničnog prelaza Evzoni sa kraćim zadržavanjem u Free Shopu-u. Nastavak vožnje preko Makedonije.

6.dan 
Dolazak u Beograd u jutarnjim satima.(Kraj usluga)

Tip smeštaja /cena Usluga Cena po osobi
Studiji /app        Noćenje 109 eur

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS  na dan uplate.

doplata za 1/1    30 eur /jednokrevetna soba na upit

 

Cena aranžmana obuhvata:
– prevoz autobusom turisticke klase(tv,dvd,klima)solo ili dubble decker,od 16 do 87 mesta,na navedenoj relaciji
– smeštaj  u Paraliji  u studiima i apartmanimana bazi 3 noćenja/1/2,1/3,1/4
– usluge stručnog vodiča
– troškove organizacije putovanja.

Cene aranžmana ne obuhvata:
– fakultativne izlete (minimum 25 osoba);
– međunarodno zdravstveno osiguranje
– ostale  individualne troškove.
Doplate -klima -5 eur po studiu ,, večera I doručak doplata za sve dane ko želi  / 30 eur

Način plaćanja:

– u dinarskoj  protivvrednosti po srednjem kursu NBS  na dan uplate,30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 10  dana pred put (mogućnost plaćanja na rate do polaska).

Cena fakultativnih izleta: (neophodan minimum 25 putnika )

  • Solun sa posetom Srpskom vojnickom groblju –  20 eur
  • Izlet do Manastira Meteori – uračunata ulaznica za 1 manastir – 30 eur
  • Litohoro /Zevsova kada- 10 eur

 

NAPOMENA:

*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.

*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
*Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
*Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja PETROVIC WORLDWIDE -a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.
*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
*Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:

Smeštaj u apartmane je prvog dana boravka posle 14 časova (retko je moguć raniji ulazak) a izlazak iz apartmana  je u  09 časova ujutro.

Studiji i apartmani se nalaze u mestima Paralija i svaki ima opremljenu kuhinju, kupatilo, terasu, tv, klimu /naknadno se plaća 5 eur po danu.

OPIS SMESTAJA / LOKACIJA: Studia -apartmani nalaze se na 150m -250m od plaže u centralnom delu Paralije

Objekti/kuce  raspolažu sa 1/2, 1/3, 1/4, studiima  . Sve smeštajne jedinice su opremljene kupatilom, terasom, čajnom kuhinjom     (sa osnovnim posuđem, frižiderom i rešo sa dve ringle), TV-om i A/C (klima uz doplatu-na licu mesta 5€ dnevno).  WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema),

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema
*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.
PETROVIC WORLDWIDE  zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelima iste ili više kategorije.

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

 PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 50 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  PETROVIC WORLDWIDE,
Organizator putovanja PETROVIC  WORLDWIDE  , Licenca br. OTP 160/2021 Kategorija A

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 265-3300310022364-42
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2702066

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 069/62 40 84

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
069/62-40-84
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama