Solun – 8. mart

(2 noćenja – autobusom)

05.03.-09.03.2020.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan . Polazak iz Beograda, sa parkinga kod hale sportova na Novom Beogradu. u 21:00 časova  Noćna vožnja kroz Srbiju i Makedoniju sa usputnim kraćim zadržavanjima radi odmora i granicnih formalnosti.

2.dan . Dolazak u Solun   u prepodnevnim casovima. Panoramski  obilazak Soluna: Bela Kula, Via Egnatia, Crkva Svetog Dimitrija , Srpsko vojničko groblje Zejtinlik.   Slobodno vreme .Smeštaj u hotel. Noćenje.

3. dan – Doručak. Slobodno vreme . U popodnevnim časovima  Fakultativni polazak  do soping mola COSMOS www,mediterraneancosmos.gr/,  Povratak u hotel.  Noćenje   

4. dan – SOLUN Doručak. Napuštanje hotela. fakultativni odlazak u šoping centar Cosmos .Slobodan dan. U popodnevnim časovima povratak za Srbiju. Noćna vožnja kroz Grčku i Makedoniju prema Srbiji.

5.dan –Doručak.  Napuštanje hotela.  . Fakultativni polazak na izlet do malog mesta Litohoro koje se nalazi ispod največe Grčke planine Olimp. Nakon toga odlazak do Paralije. Slobodno vreme , šetnja. Do polaska za Solun.   Polazak za Srbiju u kasnim popodnevnim časovima.  Vožnja preko graničnog prelaza Evzoni sa kraćim zadržavanjem u Free Shopu-u. Nastavak vožnje preko Makedonije.

6.dan .Dolazak u Srbiju u ranim jutarnjim satima.(Kraj usluga)

Tip smeštaja
Usluga
Cena po osobi
Sobe 1/2,1/2+1
Noćenje sa doručkom
119 eur

Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po SREDNJEM KURSU NBS na dan uplate.

doplata za 1/1 60% od cene aranzmana /jednokrevetna soba na upit

 

Cena aranžmana obuhvata:

– prevoz autobusom turisticke klase(tv,dvd,klima)solo ili dubble decker,od 16 do 87 mesta,na navedenoj relaciji  /

– smeštaj  u Solunu u hotelu Telioni 3*** u samom centru grada   u 1/2,1/2+1 sobama na bazi 2 ND –švedski so

– usluge stručnog vodiča

– troškove organizacije putovanja.

Cene aranžmana ne obuhvata:

– fakultativne izlete (minimum 25 osoba);

– međunarodno zdravstveno osiguranje

– ostale  individualne troškove.

– boravišna taxa plaća se na recepciji hotela 1,5 eur po noci po osobi

Način plaćanja:

–   u dinarskoj  protivvrednosti po SREDNJEM KURSU NBS  na dan uplate, 30% prilikom rezervacije,   ostatak najkasnije 10  dana pred put (mogućnost plaćanja na 4 rate –januar-april putem čekova deponovanih pre polaska na put ili administrativnom zabranom )

 

Cena fakultativnih izleta: (neophodan minimum 25 putnika )

  • Izlet –Litohoro, -Paralija   –  15 eur
  • Soping mol COSMOS / www.mediterraneancosmos.gr/-10 eur

NAPOMENA:

*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlju EU.

*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA.MINIMUM VAŽNOSTI JOS ŠEST MESCI PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA  Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.

*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

* Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.

*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.

*Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.

*Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).

* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja PETROVIC WORLDWIDE nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).

* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.

*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

*Mole se putnici da vode računa o svojim putnimispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanjevrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer niprevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnikmože zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenihosiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti seorganizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:

Smeštaj u hotele  je prvog dana boravka posle 14 časova (retko je moguć raniji ulazak) a izlazak iz soba  je u  09 časova ujutro.

OPIS SMESTAJA

LOKACIJA:Hotel TELIONI 3*** -Centar grada Soluna Sobe su 1/2,1/2+1 sa twc, TV

WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu interneta i nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema),

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

PETROVIC WORLDWIDE  zadržava pravo zamene ovog hotela  sličnim iste ili više kategorije.

Napomena: ne čeka se na granici obrada papira za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 55 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA PETROVIĆ WORLDWIDE

Organizator putovanja   PETROVIĆ WORLDWIDE, Licenca br. OTP 286/2020 Kategorija A20

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac

Matični broj: 21378330

Broj tekućeg računa: 330-0000053000798-95

Osoba za prijem reklamacija: Biljana Radovanovic 065/953-19-01

Kontakt telefoni:

  1. 012/531-900
  2. 065/9531-900

e-mail:

petrovicworldwide012@gmail.com

Lokacija