VOJNA PARADA – MOSKVA

VOJNA PARADA – MOSKVA

VARSAVA – MOSKVA – KIJEV

(21.06.- 27.06. 2020.-  7 dana –4 noći autobusom) program br. 42/28.05.2020

 

1.dan-21.06. BEOGRAD –VARŠAVA – /1100 km/ Polazak autobusa u 15,00 h iz Beograda, ispred hale sportova na Novom Beogradu.  Noćna  voznja kroz Srbiju, Madjarsku sa kraćim odmorima.

2.dan-22,06, VARŠAVA – MINSK /400KM/ Dolazak u Varšavu u prepodnevnim časovima. Panoramski obilazak grada,  obilazak pesacki Starog dela grada koji se prostire od Barbakana  do Trga Zamak kojim dominiraju kraljevski zamak ,Predsednicka palata, ,Pijacni trg ,gde se nalazi cuvena statua sirene koja je postala zastitni znak Varšave.., Slobodno vreme. U popodnevnim časovima polazak za Minsk . Dolazak u kasnim vecernjim  časova.  Smeštaj u hotel.  Slobodno vreme za odmor.  Nocenje.

3.dan –23.06. MINSK-MOSKVA /700KM/ Rani doručak. Dnevna vožnja za Moskvu. .Dolazak u kasnim večernjim časovima. Smestaj u hotel..Noćenje.

4.dan -24.06. MOSKVA /80KM/ Rani doručak./ili lanch paket– u zavisnosti od satnice Vojne parade/  Polazak NA VOJNU PARADU POVODOM 09.MAJA Dana pobede nad fašizmom u  drugom svetskom ratu. Fakultativni obilazak Kremlja, najstarijeg i istorijskog dela centra Moskve. Kremlj je utvrđeni deo starih ruskih gradova. Krajem 15. veka italijanski majstori opasali su moskovski Kremlj zidinama dugačkim 2 km. Kompleks služi kao zvanična rezidencija Predsednika Rusije. Obilazak teritorije, Uspenske, Blagoveštenske i Arhanagelske crkve, zvonik Ivan Veliki iz 1600 .godine, zatim Oružana palata (muzej koji se nalazi pod zaštitom UNESKO-a), riznica carske Rusije , slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.

5.dan-25.06.-MOSKVA – KIJEV -/860KM/  Rani dorucak. Dnevna voznja za Kijev .. Noćenje.

6.dan –26.06. KIJEV – BEOGRAD /1370km/ Dorucak. Polazak za Srbiju.

7.dan- 27.06. BEOGRAD  Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim  casovima.

.

CENA ARANŽMANA … 285 eur

doplata za 1/1 sobu   140 EURA / jednokrevetna soba na upit

 

Cena aranžmana obuhvata:
– prevoz autobusom turisticke klase(tv,dvd,klima),na navedenoj relaciji. smeštaj u hotelima  –širi centar grada na bazi noćenja sa doručkom /kontinentalni
1 noćenja sa doručkom u MINSKU, ,
– 2 noćenja sa doručkom, u MOSKVI,
– 1 nocenje sa doruckom  u KIJEVU
– usluge  stručnog vodiča tokom puta
– troškove organizacije putovanja.
– usluge lokalnog vodica u Moskvi  –razgled grada

Cene aranžmana ne obuhvata:
– ulaznice
– fakultativne izlete
–  medjunarodno putno osiguranje

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA :
– Kremlj /teritorija I 2 Saborne crkve  ,Oružana palata / – 55 eur

Način plaćanja:
–  u dinarskoj  protivvrednosti po srednjem kursu NBS   na dan uplate,30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 7  dana pred put (mogućnost plaćanja na rate do polaska).ili na rate   deponovanim cekovima. DO 15.08.2020. GODINE
*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravajuposedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlje EU.
*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA, MINIMUM VAŽNOST PASOŠA MORA BITI 6 MESECI  OD DANA POVRATKA SA PUTOVANJA.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
*Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika.
*Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
*Sadržaj panoramskog razgledanja i obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom i slično).
* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Petrovic worldwide -a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija i spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanjesituacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svomsadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.
*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
*Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanj vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

******WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu internet I nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka internet usled tehničkih problema

*Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja I kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

PETROVIĆ WORLWIDE zadržava pravo zamene ovih hotela iste ili više kategorije.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 55 PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA PETROVIĆ WORLDWIDE
Organizator putovanja  PETROVIĆ WORLDWIDE , Licenca br. OTP 286 Kategorija A20

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 265-3300310022364-42
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2702066

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 069/62 40 84

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
069/62-40-84
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama