OHRID 1.MAJ

Prvomajski praznici u Ohridu
(2 noćenja  autobusom 30.04.-03.05.2024)

1.Dan 30.04.
Polazak iz Beograda u 20.30 h sa parkinga kod hale sportova Novi Beograd.Iz Pozarevca polazak sa parkinga kod Dis-a u 22.00h . Noćna vožnja sa usputnim pauzama radi odmora I obavljanja graničnih formalnosti.

2.Dan 01.05.
Dolazak u Ohrid  u jutarnjim časovima. Po dolasku panoramski obilazak grada sa vodičem starog I istorijskog dela grada poznatog po vizantijskim spomenicima I sakralnim objektima. Nakon obilaska slobodno vreme do smeštaja u objekat. Slobodno vreme…Noćenje

3.Dan 02.05.
Doručak. Fakultativni izlet do Biljaninih izvora i Sv. Nauma .   Povratak u Ohrid Fakultativno voznja brodicem po Ohridskom jezeru.  U večernjim časovima fakultativna večera sa muzickim programom.Povratak u hotel.Noćenje.

4.Dan 03.05.
Doručak. Posle doručka polazak za Skoplje . Kratka setnja centrom grada . Slobodno vreme. U kasnim popodnevnim časovima polazak za Srbiju.  Vožnja sa usputnim pauzama radi odmora i obavljanja graničnih formalnosti. Dolazak   oko ponoci  (u zavisnosti od zadržavanja na graničnim prelazima).

Cena aranžmana …… 115 eur

Cena aranžmana obuhvata:

– prevoz autobusom turisticke klase(tv,dvd,klima)solo ili dubble decker,od 16 do 87 mesta,na navedenoj relaciji  / mesta se određuju prema prijavi;
– smeštaj u VILI VERON na bazi 2 N/D ( doručak švedski sto) u 1/2 i 1/3 sobama, po lokalnoj kategorizaciji;
– panoramsko razgledanje Ohrida i Skoplja
– usluge stručnog vodiča i lokalnog vodiča u Ohridu,
– troškove organizacije putovanja.

 Cene aranžmana ne obuhvata:
– fakultativne izlete (minimum 25 osoba);
– međunarodno zdravstveno osiguranje 650 din za osobe do 70 godina ,preko 70 godina 1300 din
– ostale neimenovane individualne troškove.

Način plaćanja:–  u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate,  30% odmah prilikom rezervacije, ostatak 7 dana pre početka usluga

Cena fakultativnih izleta: (neophodan minimum 20putnika )
– krstarenje Ohridom 10€
– izlet Sv Naum i Biljanini izvori  15€ 
– svecana vecera sa muzickim programom  – 25 €

CENA PAKETA SVIH IZLETA -40 EUR

  NAPOMENA:

*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u R. Makedoniju.
*ZA  OVO  PUTOVANJE  JE OBAVEZNO  POSEDOVANJE  LIČNE KARTE !!!!
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
*Putnici  koji  nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
*Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.
*Fakultativni izleti nisu obavezni  deo programa I zavise od broja prijavljenih putnika.
*Termini  fakultativnih izleta su promenljivi I zavise od slobodnih  termina  po  lokalitetima, broja prijavljenih putnika I objektivnih okolnosti.
*Sadržaj panoramskog  razgledanja I obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promen I ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima  za  vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim  kolapsom i slično).
* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja PETROVIĆ  WORLDWIDE-a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija I spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.
*Dužina trajanja slobodnog vremena  za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. Dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska I daljeg rasporeda u aranžmanu).
* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedištepodešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje međuputnicima i osećaj kolektivizma.
*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.
*Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu I stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusui u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti  hotel ne odgovaraju  za  iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja  ne  može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:..VILA VERON **** Se nalazi na samo 100m od Ohridskog jezera u okviru grada Ohrida .Objekat ima 1/2,1/3 sobe sa klima uredjajem, sa sopstvenim kupatilom, tv .  Smeštaj u objekte je prvog dana boravka posle 14 časova (retko je moguć raniji ulazak) a izlazak iz oko 09 časova ujutro.

****WI-FI (Agencija ne može garantovati brzinu internet I nije odgovorna u slučaju slabog signala ili nestanka interneta usled tehničkih problema) *Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja I kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer  to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

PETROVIĆ WORLDWIDE  zadržava pravo zamene ovog objekta  sličnim  iste ili više kategorije. Napomena: ne čeka se na granici obrada papira  za tax-free.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 50 PUTNIKA. U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA. Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA  PETROVIC WORLDWIDE,
Organizator putovanja   PETROVIC WORLDWIDE  , Licenca br. OTP 160/2021 Kategorija A

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 265-3300310022364-42
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2702066

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 069/62 40 84

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
069/62-40-84
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama