SOČI

MAMAIA (KONSTANCA)-ODESSA-SOČI-TRABZON-SAMSUN-BOLU-ISTANBUL

14 dana – 11 noćenja autobusom

SOČI  je grad u Rusiji na obali Crnog mora i jedno od omiljenih letovališta u Rusiji. U samom gradu živi oko 343.285 stanovnika i nalazi se blizu granice sa Gruzijom, odnosno Abrazijom.

U blizini grada i kupališta na Crnom moru postoje i banje, tako da grad posećuje oko četiri miliona turista godišnje. Leti se održava i filmski festival. Soči je osnovan 1838. godine pod imenom Aleksandrija kao vojno utvrđenje. 1896. naselje je dobilo rang grada i današnje ime. U Sovjetskom Savezu grad se razvijao kao turističko mesto, naročito nakon što je Staljin u blizini podigao svoju daču.Soči je najtoplijigrad u podnožju Kavkaza zbog čega je proglašen za grad-banju. Nalazi se na obali Crnog mora a osim po arhitektonskim čudesima sazdanim za potrebe zimskih olimpijskih igara, tradicionalno je čuven po prelepim vrtovima I retkim rastinjem, koji su obožavalii car Petar i Staljin, ali I današnji predsednik Putin

1.dan BEOGRAD  Polazak autobusa u 15.00 h ispred hale sportova na Novom Beogradu.  . Noćna vožnja sa kraćim odmorima.

2.dan KONSTANCA – MAMAIA ../ 880km/  Dolazak u Mamaju u prepodnevnim časovima .Slobodno vreme.  Smeštaj u hotel.Nocenje.

3.Dan MAMAIA –ODESSA /580km/ Rani  doručak. Polazak za .Odessu.  Setnja centrom grada I obilazak najpoznatije znamenitost Potemkinove stepenice koje je dizajnirao italijanski arhitekta Franc Bofo I načinio ih besmrtnim u filmu „Oklopnjača Potemkin“ u znak sećanja na ustanak mornara .Smeštaj u hotel. Noćenje

4.dan ODESSA– KERČ / 660km/ Doručak..Nastavak putovanja ka Kerču.  Smeštaj u hotel. Slobodno vreme Noćenje.

5.dan. KERČ- SOČI /490 km/  Doručak. Nastavak putovanja preko Krimskog mosta, dug 19 km, ide preko Kerčkog prolaza koji Azovsko more razdvaja od Crnog I povezuje poluostrvo Kerč na Krimu s Tamanskim poluostrvom na jugu Rusije.Dolazak u Soči u večernjim časovima. Smeštaj u hotel. . Noćenje.

6.dan –SOČI /30km/ Doručak.Polazak u panoramski obilazak grada- Luka, Olimpijski stadion Fišt, Zgrada umetničkog muzeja,Hram svetog Arhandjela Mihajla XIX v, šetnja po poločanom pešačkom zonom duž obale, Lenjinov mozaik , slobodno vreme .Povratak u hotel. ..Noćenje..

7.dan SOČI /30km/ Doručak.Fakultativni odlazak do Staljinove rezidencije vile –Dače, iz 1937 god,Nakon toga fakultativni odlazak u prelepu botaničku baštu najlepšu u Evropi Arboretum . Slobono vreme u gradu .Povratak u hotel. .Noćenje..

8.dan – SOČI –TRABZON /620km/ ..Doručak Polazak za Trabzon,.Dolazak u kasnim popodnevnim časovima u hotel.Slobodno vreme za setnju I odmor. Noćenje.                                                                                                             

9.dan- TRABZON –SAMSUN /360km/Doručak. Polazak za Samsun. Dolazak u Samsun u popodnevnim časovima. Smeštaj u hotel. Noćenje                                                                                                                                                             

10 dan – SAMSUN-BOLU /510km/Doručak.Polazak za Bolu. Dolazak u večernjim časovima. Smeštaj u hotel. Noćenje.                                                                                                                                                                        

11.dan –BOLU-ISTANBUL /280km/.Doručak. Polazak  za Istanbul Dolazak u poslepodnevnim časovima. Panoramski razgled grada. Smeštaj u hotel. Noćenje.                                                                                                                                  

12. Dan ISTANBUL. / 90km/ Doručak. Odlazak na Azijski deo na vidikovac. Fakultativni razled Aja Sofije, Topkapi palate, plave džamije.Slobodno vreme. Noćenje

13.dan –ISTANBUL / 990km/ Doručak. Fakultativno odlazak u Vaseljensku patrijaršiju I kratsrenje Bosforom. Povratak u centar grada. Slobodno vreme. U večernjim časovima polazak za Beograd.                                                 

14. Dan BEOGRAD Dolazak u podnevnim časovima u Beograd

CENA ARANŽMANA 570 EURA

doplataza 1/1 sobu 380 EURA / jednokrevetna soba na upit

Cena aranžmana obuhvata:

– prevoz autobusom turisticke klase (tv,dvd,klima),na navedenoj relaciji,

– smeštaj –širi centar grada na bazi 1 noćenja u Konstanci/Mamai, 1 noćenje u Odessi , 1 noćenje u Kerču/Feodosija, 3 noćenja u Sočiju, 1 noćenje u Trabzonu, 1 noćenje u Samsunu, 1 noćenje u Bolu, 2 noćenja u Istanbulu. Usluga noćenje sa doručkom,.

– usluge stručnog vodiča

– taxa u hotelima /boravišna

– troškove organizacije putovanja.

Cena aranžmana ne obuhvata:-fakultativne izlete (minimum 25 osoba);

međunarodno zdravstveno osiguranje, Ulaznice

 

– FAKULTATIVNI IZLETI
– Staljinova rezidencija –dača sa ulaznicom-15 eur, Botanička bašta Arboretum sa ulaznicom -10eur

– Aja Sofija ,Topkapi palata I plava džamija -45 eur    , Krstarenje Bosforom I Vaseljenska patrijaršija 25 eur

Način plaćanja:

–  u dinarskoj protivvrednosti po SREDNJEM KURSU NARODNE BANKE SRBIJE na dan uplate,30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije7  dana pred put (mogućnost plaćanjana rate do 31.07.2020).ILINA CEKOVE GRADJANA- na 16 RATA od avgusta 2019-do 30.11 2020.

NAPOMENA:

*MEĐUNARODNO PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE preporučuje se, jer carinski organi s vremena na vreme proveravaju posedovanje polise putnog osiguranja.Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise bude uskraćen ulazak u zemlje evropske unije.

*ZA OVO PUTOVANJE JE OBAVEZNO POSEDOVANJE CRVENOG BIOMETRIJSKOG PASOŠA VAŽNOSTI MINIMUM JOŠ 6 MESECI PO ZAVRŠETKU PUTOVANJA.
Organizator putovanja nije ovlašćeni ne ceni valjanost putnih I drugih isprava.

*Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

*Maloletni putnici prilikom putovanja, ako nisu u pratnji roditelja, moraju imati overenu saglasnost roditelja.

*Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa I zavise od broja prijavljenih putnika.

*Termini fakultativnih izleta su promenljivi I zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika I objektivnih okolnosti.

*Sadržaj panoramskog razgledanja I obilazaka lokaliteta, predviđenih programom, podložan je promeni ukoliko je to uslovljeno opravdanim razlozima (radovima na saobraćajnicama, lokalitetima, promenom radnog vremena na lokalitetima za vreme praznika, štrajkovima, saobraćajnim kolapsom I slično).

* U okviru panoramskog razgledanja gradova navedenih u programima putovanja Petrovic worldwide -a nisu predviđene posete ni obilasci enterijera javnih gradjevina, institucija I spomenika kulture, osim kada je to posebno naznačeno.

*Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. Dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska I daljeg rasporeda u aranžmanu).

* Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno.Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika I filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, I imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladnoi sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima I osećaj kolektivizma.

*Raspored mesta u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja.

*Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu I stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

NAPOMENA U VEZI SMEŠTAJA:

-Hotelske sobe u većini hotela u Parizu su malih površina: dvokrevetne sobe ukupno do 11m2  sa kupatilom, jednokrevetne ukupno do 9m2 sa kupatilom.
-Pomoćni ležaj je manji od standardnog-ležaj na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili sofa/fotelja na rasklapanje. Smeštaj treće osobe u sobi utiče na udobnost boravka (veličina sobe je standardna dvokrevetna sa dodatnim pomoćnim ležajem)
-Kontinentalni doručak je lagani jutarnji obrok, koji se služi u ograničenim količinama, I sastoji se od jedne vrste peciva, džema ili marmelade, maslaca ili margarina, čaja, filter kafe.
.Svi hoteli su polokalnoj kategorizacij I ocenjeni. Smeštaj u hotele je prvog dana boravka posle 14 časova (retko je moguć raniji ulazak) a izlazak iz hotela oko 09 časovaujutro.

*Opis smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja I kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.

Petrović worldwide zadržava pravo zamene ovog hotela sličnim hotelima iste ili višekategorije

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM PRIJAVLJENIH 50

PUTNIKA.U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu.

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA PETROVIĆ WORLDWIDE

Organizator putovanja  PETROVIĆ WORLDWIDE ,Licenca OTP 160/2021 Kategorija A

Petrović Worldwide

Sinđelićeva 23, Požarevac
Matični broj: 21378330
Broj tekućeg računa: 265-3300310022364-42
Licenca OTP 160/2021 Kategorija A
Polisa br. 2702066

Osoba za prijem reklamacija:
Biljana Radovanović
tel: 069/62 40 84

Lokacija
Kontaktirajte nas

Kontakt telefoni:
012/531-900
069/62-40-84
e-mail:
petrovicworldwide012@gmail.com

Pronadjite nas na društvenim mrežama